HORVÁT LÉGIERÔ

( 1996. )Az egykori Jugoszlávia széthullása után 1992-ben kezdett szervezôdni az önálló Horvát Légierô. A horvátok igen nehéz helyzetben voltak, hiszen a harci repülôgépek a szerb katonaság ellenôrzése alatt maradtak. Szintén gond volt a légibázisokkal, mert bár azokat a szerb katonák elhagyták, de minden felszerelést elvittek, vagy megsemmisítettek. Harci gépek hiányában a horvátok An-2-es és egyéb könnyû légcsavaros géppel hajtottak végre merész és sikeres bombatámadásokat a szerb állások ellen. Megkezdôdöttr a pulai, spliti és plesói légibázisokat rendbehozása, majd megkezdték egy átfogó rádiólokációs és légvédelmi rendszer kiépítését. Ezután a horvátok megkeresték a jugoszláv néphadseregben lévô pilótáikat és hazatérésre kérték fel ôket. 1991. októberében az egyik pilóta MiG-21 R típusú gépével Ausztriába, míg 3 másik társa MiG-21 MF gépeikkel Splitbe és Plesoba szökött. Ebbôl a 4 gépbôl alakult meg a Horvát Légierô. Ennek a légierônek a felét a szerbek a földön lôtték szét. 1993-tól légierôt erôsen fejleszteni kezdték és késôbb MiG-21 bisz típussal és Mi-24 harci helikopterekkel szerelték fel.


A Horvát Légierô helyzete

A szerkezeti felállítás után gôzerôvel indult be a hajózóállomány képzése. A pilóták a hét minden napján kiképzôrepüléseket hajtanak végre és így évi 150-180 órát repülnek, ami kétszerese a többi kelet-európai ország hasonló adatainak. A felszerelések nagyrésze nyugati eredetû, modern felszerelés. Ilyenek a túlnyomásos pilótaruhák és a Gent sisakok. Némelyik helikopter már rendelkezik GPS és FMS rendszerrel is.


Szerkezeti felépítés

 • 5 vadászrepülô raj ( egyenként 3 géppel )
 • 1 kiképzôrepülô század
 • 1 szállítórepülô század
 • 1 szállítóhelikopter század
 • 1 támogatóhelikopter század


Jelenleg rendszerben tartott típusok

 • vadászrepülôgépek
  • 15/5 MiG-21 bisz/UM

 • oktató/gyakorló repülôgépek
  • 1 század UTVA-75, Cessna, Soko Kraguj, Piper

 • szállítórepülôgépek
  • 1 század An-2

 • helikopterek
  • 12 Mi-24 D/DU
  • Mi-8 A/S
  • Mi-17


Horvátország még 1993-ban megkezdte 1 századnyi Su-25-ös csatarepülôgép beszerzését, mely döntôen befolyásolhatta volna a szerbek elleni harcokat. A gépeket Grúziában, Tbilisziben gyártották. Egyes források szerint a gépek nem érkeztek meg Horvátoszágba a grúziai polgárháborús viszonyok miatt és azóta is ott állnak konténerekbe becsomagolva. Más források szerint a gépek megérkeztek ugyan Horvátországba, de a grúziai események miatt az összeszerelést végzô szakemberek és berepülô pilóták már nem tudtak kiutazni és így a horvátok nem tudtak mit kezdeni gépeikkel.

A Horvát Légierô egységei

Plesó légibázis

A plesói légibázis az egyik legfontosabb repülôtér. Ezt a légierôn kívül az ENSZ csapatok és a polgári légiforgalom is használja. Ide települt az 5 MiG-21-es elfgóvadász raj egyike. Szintén itt állomásozik az An-2-esekkel repülô szállító század is, amely már bizonyította sokoldalúságát a korábbi harcokban.

Jelenlegi típus

 • 1 raj ( 3 ) MiG-21 bisz
 • 1 század An-2


Pula légibázis

Két rajnyi MiG-21-es állomásozik itt, amelybôl 2 ( csakúgy mint Plesóban és Splitben ) állandó készültségben van R-60-as ( AA-8 Aphid ) infravörös légiharc rakétákkal felszerelve.

Jelenlegi típus

 • 2 raj ( 6 ) MiG-21 bisz


Split légibázis

Az 5 db egyenként 3 gépes rajok egyike állomásozik Splitben, amely hasonló feladatokat lát el, mint a többi légibázis egységei.

Jelenlegi típus

 • 2 raj ( 6 ) MiG-21 bisz


Luckó légibázis

A Zágrábtól DNY-ra található bázis ad otthont a szállítóhelikopter századnak. Újdonság, hogy a gépek némelyike fel van szerelve GPS és FMS rendszerekkel is.

Jelenlegi típus

 • 1 század Mi-8 A/S, Mi-17


Divulje légibázis

A légibázis gépállományába néhány könnyû repülôgép és tengerészeti helikopter tartozik. Ezen a bázison tervezik létrehozni a horvát légimentô szolgálatot.


Zemunik légibázis

Bár közel van a szerbekhez, mégis ez a légibázis ad otthont a horvát pilótaképzésnek. Állományába néhány könnyû légcsavaros gép tartozik.

Jelenlegi típus

 • 1 századnyi UTVA-75, Cessna, Soko Kraguj, Piper


Pilótaképzés

A horvát pilótaképzés 1992-ben indult be, így az új pilóták egyike sem szolgált soha sem a volt Jugoszláv Légierôben. A pilótákat a dalmát tengerparton lévô Zadar melletti Zemunik légibázison képezik ki. Gondot okoz a harci gépre való kiképzés, mert hiányzik a megfelelô sugárhajtású típus. Helikopterpilóták képzése jelenleg nem folyik a megfelelô kiképzô helikopter hiánya miatt.


Típusváltás

A horvát tervek között szerepel 2 harci ezred felállítása, mely korszerû többfeladatú repülôgépekkel rendelkezik, valamint egy szállítórepülô ezred felállítása. Természetesen itt is az elsôdleges lehetséges típus az amerikai F-16-os, de ennek beszerzését jelenleg embargó súlytja. Esetleg más megoldás nem lévén szóba jöhet az orosz MiG-29-es rendszeresítése is.

Összeállította Gál Tamás; HTML-re fordította Straub Kornél

Minden jog fenntartva! © Kelet Szárnyai 1996.