Típusváltás


Ellentétben a mostanában gyakran elôforduló modernizációs törekvésekkel, a Magyar Honvédség vezetése és a magyar kormány, úgy tûnik, nem hajlik a már elavult repülôgép állomány modernizációjára, hanem egy új típus rendszerbeállítását tervezi. Ezt a látszatot erôsíti az a tény is, hogy Izreal javaslatát mintegy 30 MiG-21-es modernizációjára már kétszer is visszautasították.

A magyar állam 1996-ban egy tendert készül kiírni, ami a jövô magyar vadászgépének a sorsáról hivatott dönteni. A szóba jöhetô típusokkal szembeni követelmény a korszerûség, a több funkció ellátására való képesség, a gazdaságosság és nem utolsó sorban a megfelelô ár. A svédek a vadonatúj JAS-39-es Gripent, az amerikaiak az F-16-os Falcont és az F-18-as Hornetet, míg a franciák a Mirage-2000-5 típust ajánlják. Mindhárom cég tudomásul vette, hogy a magyar fél nem képes azonnal fizetni és különbözô hitelkonstrukciókra és kooperációs lehetôségekre van szüksége az új gépek megvásárlásához. Az eredeti tervek szerint a döntés 1996. végéig született volna meg, de a tendert elôreláthatóan egy évvel elhalasztották. A verseny leendô gyôztese mintegy 30 modern vadászgépre és a hozzávaló földi irányító/kiszolgáló eszközökre kap megrendelést, amelyek szállítása 2000-tôl kezdôdne. Az új gépek állomáshelye várhatóan a taszári légibázis lesz.

Mivel a versenyben résztvevô típusok mindegyike megfelel a követelményeknek és összehasonlításuk alapján egyik típus sem nevezhetô kifejezetten jobbnak a többinél, így a döntésben valószínûleg nagy szerepet fognak játszani a politikai és gazdasági tényezôk.


JAS-39 Gripen

A svéd SAAB társaság erôteljes marketing munkát folytat a típus eladásának érdekében. A gépet bemutatták a kétévente rendezendô C+D haditechnikai kiállításon 1993-ban és 1995-ben. 1995 október 30-án a a magyar szakemberek a típus repülési és üzemeltetési sajátosságaival ismerkedhettek meg a kecskeméti légibázison rendezett rögtönzött bemutatón. A bemutatóra az elôszéria 07-es oldalszámú gépe, a Svéd Légierô parancsnokát szállító Saab 340-es és a kiszolgáló személyzetet, valamint mûszaki eszközöket szállító C-130-as érkezett Magyarországra. A tájékoztató során a Svéd Légierô parancsnoka és tisztjei rövid tájékoztatást adtak a géprôl, a berepülési folyamatról és a kiképzés állásáról. Ezek a tájékoztatók azonban a konkrét mûszaki adatokat nem tartalmaztak a titoktartásra hivatkozva. A repülés során a gép elôször fegyverzet nélkül szállt fel néhány perces repülésre, ami nem tartalmazott mûrepülô elemeket. A leszállást követôen a kiszolgáló személyzet a gépre járó hajtómû mellett 4 Maverick rakéta makettet szerelt fel, amit újabb rövid repülés követett. A programot másnap a Honvédelmi Bizottság tagjai elôtt is megismételték. Mivel a bemutató több kérdést hagyott maga után, mint amennyit megválaszolt, a szakemberek nem igazán juthattak meggyôzô adatokhoz a Gripen üzemeltetésével kapcsolatban.

A svéd gép esélyeit növelheti, hogy Magyarországon a Dunai Repülôgépgyárban már gyártanak a géphez alkatrészeket és az esetleges magyarországi eladás esetén a gyártásnak a jelentôs része és akár a gépek nagyjavítása is elvégezhetô lenne a magyarországi cégnél. Ezen kívül a svéd cég a kezdetektôl fogva igen erôteljes politikai és gazdasági lobby-t folytat a gépek magyarországi megvásárlása ügyében. A típusnak fô hátránya, hogy nem rendelkezik még komoly üzemeltetési tapasztalatokkal.

Véleményem szerint, ha a tender 1996 végén elbírálásra került volna, a Gripen-nek minden más versenytársánál nagyobb esélyei lettek volna a gyôzelemre.


F-16 Fighting Falcon

A nagy exportsikerekkel büszkélkedô amerikai gépet már két alkalommal mutatták be Magyarországon, a Taszáron megrendezett repülônapokon, többek között az ezzel a típussal repülô világhírû Thunderbirs mûrepülô kötelék. A gépet gyártó amerikai Lockheed Martin is részt vett az 1995-ös C+D haditechnikai kiállításon, de a típust a mai napig nem mutatták még be hivatalosan a Magyar Légierô szakembereinek.

Az F-16-os esetében már felújított A és B, vagy az újabb C és D változatok jöhetnek szóba a Magyar Légierô részére. A típus esélyeit növelheti, hogy gyártásában és javításában szerepet játszhat a magyar Aeroplex of Hungary cég, amely bár Boeing utasszállító gépek ellátását végzi Magyarországon, de a technológiai háttér teljesen szabványos és így sikeresen kapcsolódhatnának be egy esetleges gyártási/javítási programba.

A típus mellett szól a nagy és kedvezô üzemeltetési tapasztalat. Ugyanakkor, nem szabad elfelejteni, ha Magyarország nem a legújabb C és D modellekbôl vásárol, akkor tulajdonképpen már elavulófélben lévô és a repülési idejük felét lerepült gépekrôl van szó, ahol a felújítás már csak szükségmegoldás.

Egyes médiaforrások szerint az amerikai cég 24 M USD/db áron ajánlotta fel a típust Magyarország részére.


Mirage 2000

A Mirage-2000-el kapcsolatban elég kevés információ látott napvilágot. A francia Dassault cég a Mirage 2000-5 modifikációt kínálja a magyar félnek. A cég szintén jelen volt az 1995-ös C+D haditechnikai kiállításon és a típust 1996 augusztus 28-29-én Kecskeméten is bemutatták a magyar szakembereknek.


F-18 Hornet

A McDonnell Douglas cég neve volt a legkésôbbi, amely felmerült a típusváltás során. Az amerikai cég szerint a Hornet-ek Magyarországi eladása együtt járna egy magas fokú ipari-technológiai együttmûködéssel is. A szóvivô szerint a gépek árának magyar bedolgozással és egyéb áruval való ellentételezése elérhetné akár a 30-100 %-ot is. Noha a típus utolsóként jelentkezett a versenyre, mégis elsô volt, amelyet részletesen bemutattak a magyar szakembereknek. Az 1996 augusztus 16-án érkezett Kecskemétre a bemutatón szereplô F/A-18 D Night Attack változatú gép, mellyet a gyártó cég berepülô- és tesztpilótája mutatott be a levegôben. A gép az olaszországi Aviano légibázisról érkezett, ahol a WMFA(AW)-332-es tengerészgyalogos repülô század kötelékén belül hajt végre éles bevetéseket Bosznia felett. A gép a szárnya alatt elhelyezett áttelepülô konténerben hozta a szükséges kiszolgálóeszközöket magával. A bemutató részeként a gépet repülés közben is kipróbálhatta a Honvédelmi Bizottság elnöke, a honvédelmi miniszter, a légvédelmi csoportfônök, a kormányszóvivô, a repülôfônök és a Pénzügyminisztérium képviselôje. A bemutatópilóta mûrepülése kiváltotta a szakemberek elismerését is. Különösen a kis sebességû és nagy állásszögû manôverek arattak elismerést, valamint az a tény, hogy a gép átesés után is stabil, kormányozható marad. A bemutatókat követô video vetítéssel kiegészített szakmai tájékoztatón részletesen ismertették a szakemberek és a sajtó számára a típus mûszaki sajátosságait, amit a bemutató gépen is meg lehetett tekinteni. Bár a Hornet elég drága, de nem lebecsülendô, mert a finn és svájci légierô kegyeit is elnyerte éppen a fent említett Gripen, F-16 és Mirage-2000 típusokkal szemben.

Összeállította Gál Tamás; HTML-re fordította Straub Kornél

Minden jog fenntartva! © Kelet Szárnyai 1996.