Továbbfejlesztett HTML a Netscape®-ben.

Copyright: Ez a dokumentum a Netscape Communications Corporation Extensions to HTML c. kiadványa alapján készült. Magyar fordítás & átfogalmazás © Balogh Attila 1995.
Az eredeti kiadványok megtalálhatók a Netscape -nel, és a Multimedia Maniacs html-segédletei között.

A kiterjesztések a következôk: Táblázatok, Hátterek, és a dinamikus frissítés


PLUSSZ PARANCSOK

<ISINDEX>
Az ISINDEX parancs kapott egy PROMPT kiterjesztést. Eddig az ISINDEX a következô feliratot kaptuk:
This is a searchable index. Enter search keywords:
A PROMPT segitségével ezt a szöveget megváltoztathatjuk.
<HR>
A HR segítségével elválasztókat hozhatunk létre (alapértelmezésben egy árnyékolt, vésett vonalat) a lapunk teljes szélességében. Az új elemek lehetôvé teszik az elválasztó képének leírását.
<HR SIZE=szám>
A SIZE elemmel megadható az elválasztó szélessége.
<HR WIDTH=szám|százalék>
Alapértelmezésben vonal a lap teljes szélességében látható. A WIDTH elem segítségével pontosan megadható a vonal hossza pixelekben illetve relatíven a dokumentum méretéhez viszonyítva.
<HR ALIGN=left|right|center>
Most, hogy az elválasztó hossza már nem kötelezôen a lap szélessége, megadhatjuk hogyan helyezkedjen el a lapon: A lap közepén (alapértelmezés), a jobb, vagy a bal margóhoz igazítva.
<HR NOSHADE>
Végül, ha egy egyszínû elválasztót akarunk használni, a irjuk be azt, hogy NOSHADE. Így a vonal nem lesz árnyékova.
<UL>
A felsorolásoknál UL esetén az ikon szinttôl függôen változik: kitöltött körtôl a négyzetig. Az új TYPE elem segítsével megadható a lista elemeinek a szinttôl függetlenül, milyen ikont kapjanak. Így tehá: TYPE=disc, TYPE=circ;le, or TYPE=square
<OL>
A rendezett lista számozá eddig így volt: 1, 2, 3, .. stb. A TYPE a számozás tipusat változtaja: Nagy betûk (TYPE=A), kis betûk (TYPE=a), nagy római számok (TYPE=I), kis római számok (TYPE=i), vagy az alapértelmezé (TYPE=1).

Azon listáknaál, ahol a számozás nem 1-tôl kezdôdik, a START elemet kell használni. A START-tal megadható a számozás kezdete, ami a megjelenítés elôtt konvertálódnak az aktuális tipusra. Ez azt jeleni, hogy a START=5 egy olyan listát eredményez, ami a TYPE-tôl függôen 'E', 'e', 'V', 'v', vagy '5' lesz.

<LI>
To give even more flexibility to lists, we thought it would be nice if the author could change the list type, and for ordered lists the list count index as they progressed. To this end we added the TYPE tag to the LI element as well. It takes the same values as either UL or OL depending on the type of list you are in, and it changes the list type for that item, and all subsequent items. For ordered lists we have also added the VALUE element so you can change the count, for that list item and all subsequent.
<IMG>
The IMG tag is probably the most extended tag.
<IMG ALIGN=left|right|top|texttop|middle|absmiddle|baseline|bottom|absbottom>
The additions to your ALIGN options needs a lot of explanation. First, the values "left" and "right". Images with those alignments are an entirely new floating image type. A ALIGN=left image will float down and over to the left margin (into the next available space there), and subsequent text will wrap around the right hand side of that image. Likewise for ALIGN=right the image aligns with the right margin, and the text wraps around the left.

The rest of the align options are my way of trying to correct for the horrible errors I made when first implementing the IMG tag, without destroying the look of existing documents. ALIGN=top does just what it always did, which is align itself with the top of the tallest item in the line. ALIGN=texttop does what many people thought top should do which is align itself with the top of the tallest text in the line (this is usually but not always the same as ALIGN=top). ALIGN=middle does just what it always did, it aligns the baseline of the current line with the middle of the image. ALIGN=absmiddle does what middle should have done which is align the middle of the current line with the middle of the image. ALIGN=baseline aligns the bottom of the image with the baseline of the current line. ALIGN=bottom does just what it always did (which is identical to ALIGN=baseline but baseline is a better name). ALIGN=absbottom does what bottom should have done which is align the bottom of the image with the bottom of the current line.

<IMG WIDTH=value HEIGHT=value>
The WIDTH and HEIGHT tags were added to IMG mainly to speed up display of the document. If the author specifies these, the viewer of their document will not have to wait for the image to be loaded over the network and its size calculated.
<IMG BORDER=value>
This lets the document author control the thickness of the border around an image displayed. Warning: setting BORDER=0 on images that are also part of anchors may confuse your users as they are used to a colored border indicating an image is an anchor.
<IMG VSPACE=value HSPACE=value>
For the floating images it is likely that the author does not want them pressing up against the text wrapped around the image. VSPACE controls the vertical space above and below the image, while HSPACE controls the horizontal space to the left and right of the image.
<BR>
With the addition of floating images, we needed to expand the BR tag. Normal BR still just inserts a line break. We have added a CLEAR tag to BR, so CLEAR=left will break the line, and move vertically down until you have a clear left margin (no floating images). CLEAR=right does the same for the right margin, and CLEAR=all moves down until both margins are clear of images.

NEW ELEMENTS

<NOBR>
The NOBR element stands for NO BReak. This means all the text between the start and end of the NOBR elements cannot have line breaks inserted between them. While NOBR is essential for those odd character sequences you really don't want broken, please be careful; long text strings inside of NOBR elements can look rather odd.
<WBR>
The WBR element stands for Word BReak. This is for the very rare case when you have a NOBR section and you know exactly where you want it to break. Also, any time you want to give the Netscape Navigator help by telling it where a word is allowed to be broken. The WBR element does not force a line break (BR does that) it simply lets the Netscape Navigator know where a line break is allowed to be inserted if needed.
<FONT SIZE=value>
Surprise! You can change the FONT size. Valid values range from 1-7. The default FONT size is 3. The value given to size can optionally have a '+' or '-' character in front of it to specify that it is relative the the document baseFONT. The default baseFONT is 3, and can be changed with the BASEFONT element.
<BASEFONT SIZE=value>
This changes the size of the BASEFONT that all relative FONT changes are based on. It defaults to 3, and has a valid range of 1-7.
<CENTER>
You aren't dreaming, yes you can center your text. All lines of text between the begin and end of CENTER are centered between the current left and right margins. A new tag has been introduced rather than using the proposed <P Align="center"> because using <P Align="center"> breaks many existing browsers when the <P> tag is used as a container. The <P Align="center"> tag is also less general and does not support all cases where centering may be desired.

EGYÉB VÁLTOZÁSOK

A szövegattribútumok egymással kombinálhattók. A következô kifejezésben álló szöveg
<i><tt><FONT SIZE=6><b>Ez a szöveg</b></FONT></tt></i>
dôlt fix vastag 6-os méretû szöveg lesz.

A Netscape végre 'rendesen' kezeli a HTML megjegyzéssorokat. A szintaxis a következô:

<!-- Ide írd a megjegyzést -->
Ez tartalmazhat 'rendes' HTML elemeket is (markup), és használható egy adott dokumentumrész teljes kikommentezére is (mint a c-ben a /* */).

A sorok tördelése egyre inkább irányítás alá került. A sorok törése csak ott lehetséges, ahol az eredeti dokumentumban is üres hely van. Ez jelenti a szóközöket, tabokat, és az újsorokat. A továbbiakban a <A HREF=url>Anchor here</A> sor soha nem lesz megtörve e kiemelt link közben.


ÚJ ENTITÁSOK

A karakter entitások listája 2 új elemmel bôvült:
&reg; -> Registered Trademark -> ®
&copy; -> Copyright -> ©


További információhoz lásd: info@netscape.com.
Copyright © 1995 Netscape Communications Corporation