A programozó életútja

Az alábbi példákon nyomon követhetjük a programozó szakmai fejlõdésének állomásait. Lássuk tehát, hogyan készíti el a klasszikus "Hello Word" programot, életének különbözõ szakaszaiban:

Gimnazista

   10 PRINT "HELLO WORLD"
   20 END

Elsõs egyetemista

   program Hello(input, output)
    begin
     writeln('Hello World')
    end.

Utolsóéves egyetemista

   (defun hello
    (print
     (cons 'Hello (list 'World))))

Kezdõ profi

   #include <stdio.h>
   void main(void)
   { char *message[] = {"Hello ", "World"};
    int i;
    for(i = 0; i< 2; ++i)
    printf("%s", message[i]);
    printf("\n");
 }

Rafinált profi

   #include <iostream.h>
   #include <string.h>

   class string
   {
   private:
    int size;
    char *ptr;
 
   public:
    string() : size(0), ptr(new char('\0')) {}
 
    string(const string &s) : size(s.size)
    {
     ptr = new char[size + 1];
     strcpy(ptr, s.ptr);
    }
 
    ~string()
    {
     delete [] ptr;
    }
 
    friend ostream &operator <<(ostream &, const string &);
    string &operator=(const char *);
   };
 
   ostream &operator<<(ostream &stream, const string &s)
   {
    return(stream << s.ptr);
   }
 
   string &string::operator=(const char *chrs)
   {
    if (this != &chrs)
    {
     delete [] ptr;
     size = strlen(chrs);
     ptr = new char[size + 1];
     strcpy(ptr, chrs);
    }
    return(*this);
   }
 
   int main()
   {
    string str;
 
    str = "Hello World";
    cout << str << endl;
 
    return(0);
   }

Mesterprogramozó

   [
   uuid(2573F8F4-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820)
   ]
   library LHello
   {
     // bring in the master library
     importlib("actimp.tlb");
     importlib("actexp.tlb");
 
     // bring in my interfaces
     #include "pshlo.idl"
 
     [
     uuid(2573F8F5-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820)
     ]
     cotype THello
    {
    interface IHello;
    interface IPersistFile;
    };
   };
 
   [
   exe,
   uuid(2573F890-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820)
   ]
   module CHelloLib
   {
 
     // some code related header files
     importheader(

Kezdõ buherátor


  #!/usr/local/bin/perl
   $msg="Hello, world.\n";
   if ($#ARGV = 0) {
    while(defined($arg=shift(@ARGV))) {
     $outfilename = $arg;
     open(FILE, "" . $outfilename) || die "Can't write $arg: $!\n";
     print (FILE $msg);
     close(FILE) || die "Can't close $arg: $!\n";
    }
   } else {
    print ($msg);
   }
   1;

Tapasztalt buherátor

  
   #include 

Rafinált buherátor

   % cc -o a.out ~/src/misc/hw/hw.c
   % a.out

Nagymester buherátor

   % cat
    Hello, world.
    ^D

Újdonsült menedzser

   10 PRINT "HELLO WORLD"
   20 END

Középvezetõ menedzser

   mail -s "Hello, world." bob@b12
   Bob, tudnal nekem holnapra irni egy programot,
   ami kiirja a kepernyore, hogy "Hello word"?
   Koszi!
   ^D

Vezetõ menedzser

   % zmail jim
    Delutanra szuksegem van egy "Hello Word" programra.

Vezérigazgató

% letter
 letter: Command not found.
% mail To: ^X
^F ^C
% help mail
help: Command not found. 
% faszom!
!: Event unrecognized
% logout

Back To The Maniacs' HomePage