**** The Cycling Sketch from Episode 10 of "Monty Python's Flying Circus" ****
**** Translated by DADA. Sorry, magát a filmet nem láttam, így !csak! a  ****
****  könyv alapján tudok fordítani! Mindenesetre humor ebben is van!  ****

 - avagy: a biciklisták meg nem értettsége (alcím by DADA, aki szintén
     biciklista, bár maga szerint színvonalasabb, mint a fôhôs)

A történet Pither-rôl, egy meglehetôsen izgága és túlságosan is bôbeszédű
emberkérôl szól, aki a pofázásával sokakat a sírba visz... Ezenkívül a
biciklisták is választ kaphatnak a következô kérdésekre:
 - miért jó a rövidnadrág?
 - miért jó a szigszalaggal elôre ragasztott elemózsiáskosár?
 - miért jó a rövid pumpa?
 - hogyan tudjuk meg a BIZTOS útirányt még egy kis faluban is, ha nincs rendôr?
 - mik az aktuális fejlesztések a kerékpárosok korszerű táplálkozásának
  elôsegítésére?

No és persze ez sem !jó! humormentes: olvasd el a nagykövetségi vagy az
autóbeli jelenetet!

Az elkövetôk (szokás szerint): JOHN CLEESE, MICHAEL PALIN, TERRY JONES,
                ERIC IDLE, GRAHAM CHAPMAN, TERRY GILLIAM

Translated by DADA. Hungarian translation copyright by DADA. All rights
reserved! You can freely spread this translation, but you mustn't change
it in any way except cutting for faster modem transmission! (But don't cut
this copyright message or you'll get killed soon!) Using in any
discmags will cause some killings....
******

Csütörtök, május 4, 1972

(Helyszín: a zöld, füves Devon-i környék. A háttérben fák; a kamera követ az
út mentén, az élôsövény mellett)

 Egy fejet látunk tovaszáguldani, pont az élôsövény felett (DADA: hát ehhez
nem kellett sok trükk... Mégsem Star Wars-ról van szó...(lásd az űrkikötôbe
való száguldozás)), de van, hogy alábukik... Esetenként sokáig is...

Cím:			A BICIKLITÚRA

Mr. Pither, a biciklista, feblbukkan, majd eltűnik idôrôl idôre. Egy
ütközés: bicajzörejek, egy rémült tyúk rikácsolásával, és elnyomott
segélykiáltások. Még mindig távolról szemlélôdünk, és nem is látunk semmit.
A zene hirtelen megszakad a karambolkor.

Pither (Hang): Augusztus 18. Elesés Bovey Tracey mellett. A pumpába
beakadt a nadrágszálam, és a szendvicseimnek is lôttek.

(Egy útmenti presszó. A tulaj, eléggé mogorva és cigarettás, egy Espresso
kávégépet babrál. Pither, az amúgy kis kötekedô alak, szvetterben, nadrágban
a pénztár elôtt áll sorba, és fecseg.)

 
Pither: A pumpába beakadt a nadrágszálam, és a szendvicseim is erôsen
     károsodtak.
Tulaj:	35p. (Hátramegy melózni)
Pither: Ezek a szendvicsek legalább remek pótlékok lesznek...

(Egy óriási kamionsofôr lép a pulthoz)
Vezetô: Adjon tíz hordóval, Barney!
Pither: Hello!
 
(A kamionos mindennemű érdeklôdés nélkül ránéz, és elmegy a Zsákosójával)


Pither: Mulatságos, hogy valaki, mint én, aki olyan életet él, hogy nem
   szereti a banánt, közömbös a sajttal szemben, és mégis meg képes enni,
   és most meg még élvezi is a banánt és a sajtosszendvicset!
Tulaj:	35p lesz.
Pither: Ah! Csak ötvenesem van. Van aprója?
Tulaj: (erôs gúnnyal): Hát éppenséggel megnézem, de valószínűbb, hogy fel
   kell majd hívnom a bankot...
Pither: Igencsak bocs...

(A tulaj felváltja a pénzt)

Tulaj: 15p.
Pither: Oh, szerencsénk volt. Hát, minden jól ment.
    (Pither kezet nyújt. A tulaj nem kívánja észrevenni)
    Köszönöm a kitűnô banánt és sajtosszendvicset.

(Fontoskodva távozik. A tulaj utánanéz, megrázza a fejét, és oda sem
figyelve kinyit egy szedndvicset, és hamut szór bele, majd újra bezárja)

******

(Újra az élôsövény. Zene. Pither feje fel-feltűnik. A zene ugyanazon
pontjánál: eltűnik, és szokás szerint karambol, disznóröfögéssel vegyítve.)


Pither: Augusztus 23. Elestem Budleigh Salterton határában.

******

(Nôi kertész a képen. Mögötte feltűnik Pither feje, a sövény felett)

Pither: ...és a pumpába beleakadt a nadrágszáram...

(A nô folytatja az ásást, próbálja Pither-t nem észrevenni)

Pither: És ez az, amiért tönkrementek... (a nô nem reagál)... a tojások...
biztos emlékszel... a keménytojások, amirôl már beszéltem neked... (átmegy a
kapuhoz, és kényelmesen nekitámaszkodik)... amik a Tupperware dobozban
voltak, állítólag magától nem nyílhat ki; aztán az egész kiborult az
útra... (Reakcióra vár. A nô folytatja az ásást, igen dühösen)
.... a B409... (újra érdeklôdésre vár)... a Dawlish út... (még mindig
semmi válasz...). Ennek aztán nem kéne megtörténnie egy ilyennek beállított
dobozzal, nemde?

(A nô nem bírja tovább, és visszamegy a házba. Pither még egy kicsit vár)

Pither (ordítva):  Hát maga miben tartja a keménytojásait? (Nincs válasz)
          Ezután egyszerűbb, ha simán odaragasztom a kormányhoz...
          Azzal el lehet kerülni a hasonló probléma bekövetkeztét...
          ... ami azt illeti, mennem kell, nem álldogállhatok
          állandóan itt... Bicajtúrán vagyok, Cornwall felé...

********

(Megint a sövényes fej fel-fej le snitt, a szokásos zene. Már megint eltűnik
az adott pontnál a képbôl. Csattanás és tehénbôgés hangja)
           
Pither:	Aug. 26. Ottery St. Mary mellett estem el. Már megint a pumpába
         akadt be a nadrágszáram... Elhatároztam, ezentúl
         rövidnadrágot hordok...

*******
(Már megint az élôsövény, fej le, fej fel etc... A zenében pillanatnyi szünet:
csattanás.)

Pither:	Tiverton mellett estem el. Talán a megoldás a még rövidebb pumpa.

******

(A helyszín: egy kis falucska fôutcája, elhagyatott, kifejezetten olyan öreg
hölgyeknek, mint aki a színen is van. Pither letámasztja a járgányt a
járdaszegélyre. Már rövidnadrágban van, de a klipszek még mindig fent vannak.
Megközelíti a nyanyát.)

Pither:  Elnézést asszonyom: meg tudná mondani, hol van itt a faluban egy
      biciklibolt, ahol át tudják esetleg alakítani a jelenlegi pumpámat,
      vagy ha ez nem megy, akkor vehetek egy új szerkót?

Nyanya:  Összvissz egy bolt van errefelé.

(Meg is mutatja, remegô ujjakkal. A kamera ráközelít a boltra, amelyen 4
lábnyi betűkkel a felirat:
' BICIKLIPUMPA-CENTRUM. SPÉCI KISMÉRETŰ PUMPÁK '

másik felirat: "RÖVID PUMPÁK SPECIALISTÁJA"

egy harmadik: "RÖVID PUMPÁKRA SZABÁS, MEGVÁRHATÓ"

A kamera visszatér Pitherre és a hölgyre.)

Pither: Micsoda szerencse! Most tán a tekerés kevésbé lesz veszélyes...

******

(Új helyszín: orvosi rendelô, kopogtatnak):

Doctor: Igen?
Ápolónô: (az ajtórésen bedugja a fejét): Egy bizonyos Mr. Pither keresi önt,
    a biciklipumpájába beleakadt a zoknija.

Doctor: O.K. küldje be!

(Pither bejön, sortban.)

Doctor: 'Reggelt.
Pither: A nagyon szép és jó reggelt, Doktor.
Doctor: Úgy értesültem, hogy baleset érte.
Pither: Igen, a pumpám...
Doctor: ...becsípte a zokniját.
Pither: Igen, és a gyümölcssüteményem az egyik oldalon elnyomódott.
Doctor: Hát...
Pither: Letöredezett mindenütt!
Doctor: Hát akkor, fáj valami? (összeszedi a sztetoszkópját és megkerüli az
   asztalt)
Pither: Ugyan, az Égre: nem!
Doctor: Hát akkor hol sérült meg?
Pither: Megmenekültem szerencsére mindennemű sérülés nélkül.
(Szünet)
Doctor: Hát akkor mi a baj?
Pither: Esetleg meg tudná mondani az utat Iddesley-be?
Doctor: Doktor vagyok, tudja.
Pither: Normál körülmények között egy rendôrt kérdeztem volna meg
    vagy egy templomszolgát; de nem találtam ilyeneket, így úgy gondoltam,
    olyan emberrel kéne konzultálnom, akinek van némi kvalifikáltsága...
    Az még mindig jobb, mint egy járókelô zagyva útbaigazítása...
Doctor: Ó rendben. ( r valamit egy papírdarabra és átnyújtja Pithernek)
    Vigye ezt a gyógyszertárba!
Pither: Köszönöm.

(Ki, gyógyszertár elôtt)

(Ajtócsöngés. A gyógyszerész kijön a papírra, és az utcán felfelé mutat.
Pither megköszöni, és felül a cangájára.)

******
 
(Újra a sövény, Pither feje. Zene... eléri azon pontot, ahol minden esetben
elesett Pither... A kobak eltűnik, a zene félbeszakad... nincs ütközés...
hirtelen megjelenik Pither feje, és a zene újraindul)

Pither: Szept. 2. Nem estem el Iddesley felé.

*****

(Üzleti negyed, kocsisorok. Pither feje épp a kocsik teteje felett bukkan fel.
Hirtelen eltűnik, a zene megszakad, és karambol.)

Pither: Elestem Tavistock-ban.

******

(Watney kocsmájának diszkrét sarka. Kárpit, lágy zene. Egy középkorú
üzletember és egy szexis titkárnô, akik jól láthatóan egyedül szeretnének
lenni, de ez nem megy, ti. az asztal másik felén Pither ül, egy féldecivel.)

 
Pither: A lábam beragadt a nadrágomba és így tört el az üveg.
Girl (az üzletembernek):  Mondd meg neki még ma, fel tudnád hívni!
Ürge:	Nem tudom. Nem tudom.
Pither: Azt mondtam, sosem találgathatna.
Ürge:  16 éve együtt élünk. Nem tudom csak úgy felcsörgetni és elküldeni!
Girl:	Ha MOST nem tudod, akkor sosem tudod majd!
Pither: Szeretik a Tizer-t?
Ürge (Pither-hez): Mi? Nem. Nem.
Girl:	Kellek neked vagy sem? A TE döntésed, James!
Pither: Úgy feltételezem, ez errefelé még kapható!
Girl:	Akarsz vagy sem, James!?
Ürge:	Mi?
Pither: Tizer.
Girl:	Igen vagy nem!
Pither: Azt kérdeztem: a Tizer errefelé kapható-e még?
Ürge (Pither-hez): Nem 'tom.
Girl:	Ebben az esetben jobb, ha többet nem látjuk egymást, James!
Ürge:	Nem! Úgy értem, igen!
Pither: Ó! Tényleg kapható?
Ürge (Pither-hez): Nem.
Girl:	Sosem vagy *képes* rendben tartani a gondolataidat!
Ürge:  Pedig tudom... Nekem...
Girl (leveszi a gyűrűt): Goodbye James. (Elrohan, bôgve.)
Ürge:	Várj, Lucille!
Pither: És tényleg szereti az Ön csodaszép lánya a Tizer-t?
Ürge:	Lucille!
Pither: Nem vacillálnék azon ilyen sokat, hogy vegyek-e *NEKI* egy üveg
   Tizer-t, ha az errefelé kapható.
Ürge (Pither-hez fordul): Megmutathatnám önnek a kijáratot?
Pither: Hát ez rendkívül elôzékeny Öntôl, de már láttam, amikor bejöttem!
Ürge:	Maga ostoba, kotnyeleskedô kis patkány!
Pither: Oh! Az igazi szavai egy garázsműszerésznek Budivárosból!

(Az ürge felrántja Pithert a tarkójának bôrlebernyegénél fogva, mint egy
macskát, és az ajtó felé vonszolja.)

Pither: Épp most estem el az elôbb.... És a sajt-tortácskám szétkenôdött a...
Ürge:	A fene egye meg a szaros sajttortád! És a fene egyen meg Téged is,
    Sir!
Pither: ...a dinamó... ami éppen akkor nem működött...

(Kidobja az ürge Pither-t)

(Kamera a kocsma elôtt. Pither összevakarja magát, és meglátja a bôgô lányt.)

Pither: Épp most beszélgettem az apáddal.

(A lány további könnyeket présel ki. Jókedvűen füttyögve, Pither felszáll a
bringájára, és, boldogabban, mint eddig bármikor is volt már jó ideje,
rákanyarodik az útra. Autólerék-csikorgás és karambol, ahogy Pither pont
belehajt egy kocsiba.)

******

(A kamera egy autó belsejét mutatja, az országúton száguld. Pither a hátsó
ülésen ül a bicajával. A vezetô, Mr. Gulliver, egy fiatal, szemüveges manusz,
baromi szabatosan szövegel.)

Pither:  Igen... A cipôm gumi-felsôrésze beakadt az elsô sárvédôbe és...
Gulliver: Tényleg? És mi történt a sózott marhahús-rólóival?
Pither:  Szétlapultak, amely épp csak felism... várjunk csak egy kicsit.
     Honnan tudsz a sózott rólóimról?
Gulliver: Láttam azokat (már ami megmaradt belôlük) az úttesten. Azt szintén
     észrevettem, hogy a citromos túrótortája szintén némi felszíni
     sérüléseket szenvedett.
Pither:  A túró ....
Gulliver: Levált a tészta-alapról....
Pither (némi meglepetéssel): Igen... ez teljesen így van!
Gulliver: Ámbátor a szendvicsdoboz tartalma ezekhez képest egész sértetlen
     maradt, bár pici bitumendarabokat észleltem a csokiszelet-kelyheken.
Pither:  Pedig ezek fóliával vannak burkolva!!!
Gulliver: Nem a legjobban, annyi szent.
Pither:  Oh egek, pedig ezt szerettem a legjobban...
Gulliver: A gyömbér-kétszersültek, az omlós és a kolbásztekercs viszont
     sértetlen maradt.
Pither:  Honnan tud ilyen sokat a biciklizésrôl?
Gulliver: Spéci szakterületem a balesetek; és ezen belül az élelmiszerek
     sorsa.
Pither:  Tényleg?
Gulliver: Tudta, hogy a laborjainkban már olyan sajtos szendvicseket
     állítottunk elô, ami ellent tud állni egy 4000 font/négyzetinch-es
     nyomásnak is?
Pither:  Jó egek!!
Gulliver: Fantasztikus, nemde? Szintúgy kitenyésztettünk egy paradicsomot,
     ami, amikor baleset veszélye fenyeget, automatikusan kilövi
     magát a csomagok közül?
Pither:  Még akkor is, ha egy tojásos-paradicsomos tekercsben van?
Gulliver: Bárhol! Még akkor is, ha már az ember gyomrában van, akkor is, ha
     baleset bekövetkezésének veszélyét érzékeli, azonnal katapultálja
     magát a szájon keresztül! Fel tudod fogni, ez mit jelent?
Pither:  Biztonságosabb táplálék?
Gulliver: Pontosan! Ezentúl kaja nem fog megsérülni, összenyomódni vagy
     egyenesen péppé lapulni a vezetô oda nem figyelése vagy hülyesége
     miatt! (Az ürge arca és hangja kissé messianisztikus lesz). Egész
     piknikek fognak ellenállni a leghatalmasabb, legvadabb erôknek!
     A kis falatok, snackok erôsebbek lesznek, mint eddig! Egy teljesen
     átlagos salátakrém-tégely, amivel a laborjainkban foglalkoztunk,
     6 éven át egy 9000 fontnyi kalapáccsal pofoztunk egész álló nap. És
     mit gondolsz: eltörött?
Pither:  Hát....
Gulliver: Persze hogy eltörött! De vannak más dolgok, amik nem!... Pl. a
     biztonsági szíjak a szardíniáknak...

(Egy paradicsom ugrik ki a kesztyűtartból, és sürgôsen távozik az egyik
ablakon át)

Pither:  Az a paradicsom épp most repült ki!
Gulliver: Tényleg?
Pither:  Igen.
Gulliver (megöleli Pither-t): Működik! Működik!

(Karambol, és lekeverik a képet)

(A kép felkeverésekor az országutat látjuk. Pither azon karikázik, Gulliver a
bicikli hátulján trónol, a feje be van kötve és a karja felkötve.)

 
Pither (monológ): Milyen fura fordulatát vette ez a biciklitúra! Mr. Gulliver,
aki hátul néha ritmikusan mozog, ahogy Clodagh Rogers dalait dúdolja;
elvesztette a memóriáját, és most ahelyett, hogy a biztonságosabb élelmiszer
kifejlesztésén munkálkodna, azt hiszi, hogy ô Clodagh Rogers, a fiatal
lány-énekesnô. Kivizsgálásra viszem...

(Snitt arról, hogy Pither és Gulliver bekarikázik a rendelôbe. A felirat:
"North Cornwall Kerületi Kórház".)

(Új snitt: nôvér, egy bódéban, amely üvegablakát állandóan fel-és letolja.
A kiírás: 'Baleseti bebocsájtás')

Pither: Jó déutánt... Ez a Baleseti Osztály?
Nôvér: Igen, úgy van.

(Széthasadó fa és csattanás hangja; Pither és a nôvér felnéz. A kamera a
4 lábnyi betűkkel önmagát hirdetô 'Baleseti osztály' alatt tornyosuló
székekhez közelít. Az ülôdeszka középen kettétört, és vagy féltucatnyi
beteg csúszott egymásba a közepén. Néhányuk karja leforrázott, másoknak
kötése van stb..., néhányuknak pedig véres fejük. Egy néger nörsz közelít.
Visszaváltunk Pither-re és az elôzô nôvérre)

Nôvér: Mit tehetek önért?
(Az ablaktábla leesik az ujjaira, megrándul fájdalmában. Feltolja.)

Pither: Hát, én épp egy biciklitúrán vagyok errefelé az Északi Cornwall
    területen, és épp Bude-ba igyekszem, és...
Nôvér:	Megtudhatnám a nevét, kérem?
Pither: A nevem Pither.
Nôvér:	Hm?
Pither: Nem... P I T H E R ...	mint a Brotherhood [testvériség/társaság],
    de PI-vel a BRO helyett, és a HOOD-ot elhagyva.

Nôvér:	Veszem észre...
Pither: Már láttam Taunton-t...

(Szörnyű csattanás. Snitt egy tolókocsiról, és egy bekötött betegrôl egy
hegynyi kórházi felszerelés alatt, ahogy a nôvér próbál utánanézni)

Nôvér:	Pszt!
Pither: ...és épp északra hajtottam a...
Nôvér:	És hol sérült meg?
Pither: Ahol a A397 Ilfracombe út keresztezôdik a...
Nôvér:	Nem- a testén!
Pither: Ó nem... Nem én sérültem meg, az az én barátom.

(A nôvér mogorván néz, összegyűri az így elpocsékolt papírt és eldobja.
A papírdarab egy kis üvegvitrint talál telibe, ami erre eldôl)

Nôvér:	Hagyjuk.... Név?
Pither: Pither.
Nôvér (hosszan, szenvedve): A BARÁTJÁNAK a neve!
Pither: Clodagh Rogers...
Nôvér:	Clodagh Rogers!
Pither: Hát... kb. 4:30 óta!
Nôvér:	...hát azt hiszem illene szólnunk Doctor Wu... Doctor!

(Kamera egy dokin, aki épp létra tetején egy szekrénybôl termel ki
wiszkisüvegeket. A szekrény már tele van piásüvegekkel. A doki megfordul,
megdöngetve a wiszkisszekrényt)
Doctor: Mi? A kurva életbe!

(Vissza egy tolókocsiban tolt beteghez. A tolószék teljesen összetörik,
míg a nôvér még mindig a toló-fogókat markolja. Látjuk a másik nôvért is egy
pillanat erejéig, ahogy az ablaktábla már megint ráesik).
Nôvér: Aaaaaagh!
 
(A doki odadülölöngél Pitherhez)

Doctor: Na, mi a probléma?
Pither: Egy bicajtúrán vagyok éppen...
Nôvér (szopogatva az ujjait): Azt hiszi, hogy balesete volt...
Pither: Igen, van egy barátom, aki, egy baleset következtében Clodagh
    Rogers-szé lett...
Doctor: Ne nézzen már hülyének; az emberek csak úgy nem válnak Clodagh
    Rogers-szé!
Pither: Azt gondol amit akar, de ami jelen esetben történt, az úgy volt,
    hogy...
(Hatalmas csattanás)
(Vissza az ajtóhoz, ami kicsapódik, fellökve egy csomó műszert szállító
nôvért. Gulliver jön be...)

Gulliver (Pither-hez szaladva): Nincs vesztegetni való idônk: fel kell
     készülnünk estig Moszkvára! (Elkapja Pither-t, és kiráncigálja)

(Az ablak most a doki ujjaira esik rá)
Doctor: Aaaaagh!
 
(Gulliver és Pither kirohan a baleseti osztályról, maguk mögött becsapva az
ajtót. A 'Baleseti osztály' felirat a harmadik lóca közönségének fején
landol...)

*****

(Új snitt: tábortűz, éjjel, egy erdei tisztáson. Pither naplót ír a tűz
fényénél)

Pither (hang):	Szept 4. Még ilyet! Most Dél-Franciaország Alpes Maritimes
tartományában vagyunk. Clodagh sokkal inkább hajlik Moszkve elérésére, mint
hogy próbáljon az új BBC sorozatára Buddy Rich-csel és Younger
Generation-nel...

 
(Gulliver jelenik meg a színen. A feje még mindig be van kötve, de
kecskeszakállt növesztett azóta)

Pither:  Hello!
Gulliver: Nem maradhatunk itt. Aonnal el kell tűnnünk. Egy hajó van
	 Marseilles-nél...
Pither:  Nekem *tényleg* tetszett a dalod Európáért, Clodagh!
Gulliver: Egy ügynököt láttam a városban. Az életem veszélyben forog!
Pither:  Veszély, Clodagh?
Gulliver: Sztálin örökké utált...
Pither:  Senki sem utál, Clodagh.
Gulliver: Nem fogom engedni magam, hogy belesétáljak ezeknek a szemeteknek
     a karjaiba...
Pither:  Azt javaslom, hogy esetleg egy kicsit feküdj le, drágaságom.
     Holnap nehéz napunk lesz, koncertek és promóciós látogatások...
Gulliver: I. Az egyike azoknak, akik a földkerekség LEGNAGYOBB nemzetét
     alapították meg... I! Akit Lenin a legjobb barátjának nevezett!

(A sötétségbôl francia hangok hallhatók)

M. Brun: Taissez-vous. Taissez-vous.
 
Pither:  Oh egek...
Gulliver: I! Aki küzdött és szenvedett, ahogy a mi népeinknek élniük kéne...

(Két középosztálybeli francia tetű csámborog be a tisztásra; prix-unis
pizsamájukban)

M. Brun:  Taissez-vous. Qu'est-ce que le bruit? C'est impossible.
Pither:  Ööööö... a nevem Pither.
M. Brun:  Oh... ti vagytok angolok?
Pither:  Hát igen. Épp egy biciklitúrán vagyok a North Cornwall-vidéken;
      épp Bude felé tartván.
Gulliver: Nem gyôzhetnek le. Visszatérek a földemre és folyatom a harcomat
      ezen új zsarnokság ellen!
Pither:  Ez Clodagh Rogers, az ír születésű lány-énekesnô.
Mme. Brun: Mais oui (énekel) Jack-in-a-box [krampusz],
      I know whenever love knocks (M. Brun is csatlakozik) Eh!!
      Genevieve, Gerard. C'est Clodagh Rogers la chanteuse Anglaise.

(Boldogan kiáltozik a két francia tini, és autogram-könyvükkel azonnyomban
lerohanják Gulliver-t. Genevieve, egyikük, felajánlja könyvét Gullivernek)

Gulliver: Ezek sosem fognak békén hagyni... Ezek sosem...
Gen.:	 Excusez-moi Mam'selle Clodagh. Ecrivez vous votre nom dans mon livre
	 des celebrites. (Gulliver elszedi a könyvet) S'il vous plait. La,
	 au-dessous de Denis Compton.	(Gulliver, miután aláírta, visszaadja
	 a könyvet.) Merci... oh! Maman. Ce n'est pas la belle Clodagh.
Mme. B.: Quoi?
Gen.:	 C'est Trotsky le revolutionaire.
M. B.:	 Trotsky!
Mme. B.: Trotsky ne chante pas.
M. B.:	 Un peu.
Mme. B.: Mais pas professionalement. Tu penses de Lenin.
M. B.:	 Lenin!! Quel chanteur: 'Ha uralnám a világot'.

(A kamera mutatja a híres Lenin-ír-alá-a-népeknek-eseményen készült rengeteg
fotót. Ezt a szkénét hamisították, így csak az 'Minden nap ha a tavasz
kezdete volna...' szavakat tudjuk belemagyarázni...)
(Gyerünk vissza az elôzô scene-re, a tsztásra!)

Gulliver: Lenin. A barátom. Jövök. (Elrohan az erdôbe, felajzva)
Pither (aux Bruns): Bocsássatok meg, tudjátok: nincs túl jól: a munka
          nyomása, torokgyulladás, gégehurut... (Felpattan a
          bringájára, és Gulliver után száguld az erdôbe)
M. Brun (még mindig visszaemlékezve): Et Kerensky avec le 'A kis fehér bika'.
Mme. Brun: Félelmetes.

(Látjuk, ahogy Gulliver a fák közt rohan, aztán Pither-t is, aki sokkal
lassabban halad, lévén, hogy bicajjal teker)

(Egy snitt, ami valószínű két franciát ábrázol egy jelzôtoronynál, de ez
valószínű nem egy evilági díszlet, így nincs sok értelme túl sok idôt
fecsérelni rá. Gulliver a két francia, F1 és F2 látótávolságán belül rohan
át)

F1 (látja Gulliver-t): Maurice!	Regardez! C'est la chanteuse Anglaise Clodagh
		   Rogers.
F2: Ah mais oui! (énekel) Jacques dans la boite (bekapcsol egy közelben
   leparkolt kürtös gramofont, és a dal az egész erdôn át visszhangzik)

**

(Egy orosz utcán vagyunk. Pither Gulliverrel a háta mögött karikázik, aki
úgy néz ki, mint Trockij.)


Pither (hang): néhány nap nyomozómunkája után sikerült Mr. Gulliver barátomat
        lefülelni a Szmolnij határán.

(Snitt egy katonai vezérrôl, TV-stúdióban. Van egy hatalmas Európa-és
Oroszország-térképe, és buzgón fricskázza egy dákóval ôket, mutatván a
helyeket)

Katona: Szmolenszk. 200 mérföldre nyugatra Minszktôl. 1500-ra Omszk-tól.

(Vissza Pither-re)
Pither: Köszönöm.

(Megálltak egy útjelzô táblánál, ami azt mondja, hogy:
					  Smolensk Town Centre 1/2
					  Tavistock 1612 m.		)
 
Pither (hang): Akárhogy is, ahogy ilyen távol voltunk otthontól, Mr. Gulliver,
        még mindig Trockijnak hitte magát, igen fáradt volt a népeknek
        való szónoklatoktól, amit már Monte Carlo óta folytatott.

(Újra a katonát látjuk, aki ismét a térképet ütögeti)
Katona: Monte Carlo. 100 mérföld, délre Turin-tól.
     100-ra nyugatra Pisa-tól.
     500-ra keletre Bilbao-tól.

(Vissza Pither-hez)
Pither: Köszönöm. Tudja, úgy gondoltam, megkérdezem...
Pither (hang): úgy gondoltam, megkérdezem...
Pither: Nem, gyerünk tovább, hé!
Pither (hang):	Úgy határoztam, hogy elszállásolom egy szállóban, míg
    felkeresem az Angol Nagykövetséget, hogy segítséget kérjek Cornwall
    visszatéréséhez.

(Ahogy befejezi a szövegelést, leszállnak a biciklirôl a járdára, és belépnek
egy ajtón, amin egy "Y.M.A.C.A." felirat van, ami pont úgy néz ki, mint egy
Y.M.C.A. jel. E felett...)

Pither (hang):	És így jelentkeztünk a Szmolenszkiji FiatalEmberek
        AntiKeresztény Szövetségébe... [ Y.M.C.A.]

(Újra a katona.)
Katona: Y.M.C.A. Az Antiszemita út és a Pogrom tér sarka.

Pither (épp a recepcióasztalnáll áll, Gulliver-rel): Tünés. (Az
lelépô hivatalnoknak).	Nem, nem te! Egy egyágyas szobát a barátomnak kérem...
Hivatalnok: Igen, uram. Poloskásat vagy anélkülit?
Gulliver (mint Trockij): Azt hiszem, jobban érezném magam egy poloskásban...
Hivatalnok: Egy poloskásat, fürdôvel.
(Ahogy Gulliver alá kezdi írni a vendégkönyvet, Pither elindul kifelé.
 Azt mondja:)
Pither: Kellemes szunyúkálást...Csak kiugrom a Nagykövetségre... (elmegy)

(A hivatalnok megnézi az aláírást)
Hivatalnok: Trockij! Én istentelen, ez Trockij!

(Pár ember izgatottan beront.)

Gulliver: Elvtársak. A szocializmus nem egy nemzeti doktrína. Az...
      (lekeverik a képet)

(Elbukdácsolunk a kerítésen a feliratig: "Szmolenszkiji Brit Konzulátus".
 Pither idáig kerekezik; leparkol és bemegy. Birodalmi induló.)

(A belsô tér: füst és tömjén. A Királynô képe valamenyire kivehetô a
hátsó falon. Egy kínai jön be.)
 
Pither: Jó napot. Ez a Brit Konzulátus?
Kínai: Igen igen...si si.. gy korrektekt... Igen... Piccadilly
	 Circus, miniszoknya... Joe Lyons.
Pither:  Szeretnék a Konzullal találkozni, kérem!
Kínai: Ok. 's right. Beszélee beszélee az én Blit konzulom.
Pither:  Oh! (Belepillat a naplójába) Akkor ön... Rear Admiral Dudley de
	 Vere Compton Bart vajon?
Kínai: Nem. Ô halott. Szívrohama volt, és kiesett az ablakon egy robbanó
	 bombába, és elgázolták egy lövöldözôs balesetben. Piszok meló.
	 Én vagyok az örökosa.. hogy mondják... ököröse...
Pither:  Örököse.
Kínai: Örököse, igen... Én lenni örököse,Mr. Atkinson.
Pither:  Oh, veszem észre.
Atkinson: Kérni egy kis itált? Bingójáték?
Pither:  Hát..... egy *ital* nagyon jól jönne....

(Atkinson pattint az ujjával. Egy másik kínai hajolgat alázatosan.)

Atkinson: Mr. Robinson. Menjen és hozzon Szakit.
Robinson: Igen, Fônök. (megy)
Atkinson: Hogy vannak a Tunbridge Források? Milyen rég nem láttam a falait
     a Shakespeare-stílusú szinháznak Stratford-on-Avon-ban...
Pither:  Én az ország nyugati részébôl vagyok, Mr. Atkinson.
Atkinson: Ó persze! Arizona -- Texas -- Kit Carson Super Scout.
Pither:  Nemnem - Nyugat-Anglia... Cornwall.
China (nehézségekkel): Coron... worll...
Pither:  Cornwall.
Atkinson: Coronworl...	ó igen Coronworl így jó. Ott jár iskolába,
	 a Mama és Pap ott lakik, ó igen, és van ott egy csomó barátja...
     Kijár hétvégi partikra, pólózik és bridzsezik este.
     Ó igen: ez tartozik Coronworld sok-sok klubjához...

(Robinson újra megjelenik, italt hoz és egy tányért aprósüteményekkel.
Lerakja ôket.)
Atkinson: Ah, Mr. Rutherford, szaki és bakewells-torta.
(Átnyújt egy üveg szakit Pither-nek.)
Atkinson: Hát, öregem. Fel a farral!
Pither:  De mennyire! (Isznak)
Atkinson: Na most Mr... er...
Pither:  Pither.
Atkinson: Pither ó igen... kedves régi angol név. Az apám ô Pither, az anyám
	 ô Pither...	minden bavátom Pither... Nos, mi angolok itt
     Szmolenszkben nagyon szeletünk klikettet játszani...
Pither:  Krikett?
Atkinson: No nem... Maga nem beszéli elég jól az angolt... szeletünk
     *klikettet* játszani... Nem klikett-klikett... kliketti klikk....
     házia-házia... Bingó...
Pither:  Ó.. Bingó...
Atkinson: Igen. Bingó.
Robinson: Bingó.
Atkinson (próbál kapaszkodót találni magán): Bingó.
Robinson: Bingó! Bingó!

(Verik az ajtót.)
Kínai hangok: Bingo Bingo Bingo! (stb)

(Három kínai veti ki magát a szekrénybôl, és dobják magukat Pither lába elé,
esdekelve)
A 3 kínai: Bingo! Bingo! Bingo!
Atkinson: Kontloll. Kontlollálják magukat!
Robinson: (ököllel veri a padlót): Bingo.
Atkinson: Mr. Richardson! Kontloll magát!
A 3 kínai (lélegzetvisszafojtva): Bingo....
Atkinson: Hsai! (Pitherhez fordul) gy falahogy. A fiúk naggyon felizgultak.
Robinson (halkan): Bingo.
Atkinson: (közel Robinson arcához): Kuss. (Pither-re mosolyog)
     Lemélem, segítesz nekünk visszalépni a jó öleg szupel Bingo Klubba
     Angliában...
Pither:  Hát ez nem igazán az én vonalam...
Atkinson: Jó szavakat modntál, én és a bavátaim az igazán elegáns Bingo
     klubba jálnánk Coronwold-ban...
Pither:  Hát...
Atkinson: Mindnyájan igen csöndben leszünk...Ülj vissza... Csak azt oldítsd,
     hogy "Housey! Housey!"
	 (Jól láthatóam próbálja magát kontrollálni, bár már úgyis késô...)
Robinson: Housey! Housey!
A 3 kínai (még mindig a padlón): Housey! Housey!
Atkinson (akaratának végsô erôfeszítésével): Nyugalom!
(Dörömbölés az ajtón és kínai hordák hangja hallik kívülrôl):
Kínaiak (hang): Housey housey! Housey housey!

(Atkinson kirohan az erkélyre. Egy archív snitt a kínai hordákról.)
Kíniai tömeg: Housey housey! Housey housey!
Atkinson: Ni akawati nihi, keo t'sin feh t'sung, nihi *watai* bingo kártyák!

(Hirtelen csönd támad az alant épp láthatatlan népektôl, kivéve a némileg
megrázkódtatott mormolást. Újra a szobabelsôt látjuk. Atkinson hajthatatlan
képpel megy be.)

Robinson: Nihi *watai* bingo kártyák?
Atkinson: Nihi *watai*!
Robinson: Ah úgy... (meghajlik, és alázatosan lehajol)

(Atkinson Pitherhez fordul)
Atkinson: Akkor Úr Pither, mit preferálsz: Hackney Star Bingo, vagy
	 St. Albans Top Rank Suite?
Pither:  Hát, Mr Atkinson, úgy hittem, hogy önök talán tudnak segíteni nekem
     és a barátomnak visszajutnia Angliába, ha már....
Robinson (Szörnyen halkan): Hackney Star Bingo. (Atkinson Robinson-t
	 keményen megüti.)

Pither: Éppenséggel biciklizem a...

(A többi kínai egyike a földre hanyatlik.)
Kínai a földön: Star Bingo!	(Guggol, ahogy Atkinson felé fordul és
		  megüti.)
Atkinson: Nyugalom! Kontloll!
2 másik kínai (tiszteletteljes meghajlással): Top Rank Bingo...
Atkinson: Kuss legyen! Pofa be!
Mindenki: Bingo... Top Rank... ahhhh!
(Ahogy a Bingó-szó elkezdza a fejét, és oép körében hömpölyögni, Atkinson
összevissza rohangál, hogy beléjük fojtsa a szót.)

Pither: Hát azt hiszem jobb lesz ha lelépek...
Atkinson: Kérem még ne menjen... (elkapja Robinsont a torkánál)
Robinson (levegô nélkül): Wimbledon Granada Bingo.
Atkinson: Pofa be! Kérem Mr. Bingo még ne bingózzon... Úgy értem bingó...
	 BINGO!
 
(Pither elmenekül, közben az összes létezô majomtüdô ordibál)
[DADA megj: ezt nem kell a fordító kínai-ellenességeként kezelni: az eredeti
szöveg így hangzott: 'escapes as all available Simian lungs cry out'...
Ugyanígy,a 'kínai hordák' fordítás a 'Chinese hordes' fordítása, a 'francia
tetvek' pedig a 'French froggs' fordítása]

Mindenki: Bingo stb... stb...
Kínai népek: Bingo!

(A kínaiak felkapaszkodnak az erkélyre. Szintén archív film kínaiak
lázadásáról.)

Hordák: Bingo! Bingo! Bingo!

(Vágás: a megrémült rendezô kézírása: 'Sorry, Újságíróim, meg szeretném
csinálni, de....')

(Újra a Y.W.A.C.A. Hall. Pither odasétál az asztalhoz.)
Pither:   Mr Trockij a szobájában van, kérem?
Hivatalnok: Nem. Elindult Moszkvába.

(A katona.)
Katona: Moszkva. 1500 mérföld egyenesen keletre...
Hivatalnok:  Pofa be!
Pither:    Moszkva!
 
(Pithert hirtelen négy titkosrendôr veszi körül, nehéz katonai esôköpenyben
és kalapban [pork pie hats])

Ragadós: Kérem, jöjjön velünk.
Pither: Kik maguk?
Zsákos:	Hát mi mindenesetre nem vagyunk titkosrendôrök...
Tárcás: Ennyit a bizonyosság kedvéért...
Ragadós:Ha bármi, hát mi átlagos szovjet szabvány-állampolgárok vagyunk, nem
    különösképpen érdekeltek a politikában.
Zsákos:	Semmiképpen sem. Jöjjön velünk.
Pither: Hova visznek?

(A titkosrendôrök elvonulnak tanácskozni.)
Tárcás: Mit mondjunk neki?
Ragadós:Ne mondjunk neki semmi titkot!
Zsákos:	Egyetértek.
Ragadós:Mindent mondhatunk neki, csak azt nem, hogy Moszkvába visszük,
    mint egy Megbecsült Vendéget, hogy így Trockij újra belép a Központi
    Bizottságba....
Tárcás: A Clam Bake-re viszünk... ([sült kagyló])
Pither: Ó... Clam Bake. Sosem hallottam róla.
Ragadós:Oké, gyerünk.
Zsákos:	Ki adja ki errefelé a parancsokat??
Ragadós:Én. Fer vagyok hozzád.
Zsákos:	Nem, nem vagy az. Te egy zöldséges vagy, én pedig egy biztosítási
    ügynök.
Ragadós:A zöldségesek tisztelettudóak a biztosítási ügynökökkel szemben...
Tárcás: Rendben. És a fagyiárús mindkettôtökkel szemben tisztelettudó!
Zsákos: Azt akarod mondani, hogy egy fagyiárús vagy? Azt hittem,
    hogy kirakatrendezô!
Tárcás: Elôléptettek. Gyerünk.
Zsákos:	Taxi!
 
(Egy New York-i stílusú ruhájú ürge érkezik.)
Taxis: Igen.
Zsákos: Hajtson velünk Moszkvába.
Taxis: De nincs taxim!
Tárcás: Miért nincs?
Taxis: Mert a Titkosrendôrség tagja vagyok!
(Mindannyian vigyázzba állnak)

(Snitt archív filmre: vonatkerekek az éjben, gázsíphangok.)

Filmfelirat: PETROGRAD.
 
Filmfelirat: OTTOGRAD.
 
Filmfelirat: LEWGRAD.
 
Filmfelirat: LESLIEGRAD.
 
Filmfelirat: ETCETERAGRAD.
 
Filmfelirat: DUKHOVSKOKNABILEBSKOHATSK.
 
Filmfelirat: MOSCVA.
 
*A LEGNAGYOBB OROSZ HALL ELÔTERE*

(Sarló-kalapács zászló, és egy hatalmas orosz hall. Egy felirat: "USSR 42.
összeröffenés" [DADA: Aha, szóval D. Adams innen koppintott!]. A dobogó egyik
oldalán egy hatásos asztal van, emelvényen. Az asztal mellett igen befolyásos
orosz személyek. Mikrofonerdôben, középütt, egy generális szónokol. Pither
leül a dobogó egyik oldalán; a biciklit a székhez támasztva)

Generális: ...Dostoievye unsye tovarich Trockij borodins (Applause)
Felirat: Itt az az ember, aki visszahozt hônszeretett Trockijunkat közénk...

Generális: Beluntanks dretsky mihai ovna isky Reg Pither.
Felirat: A Forradalom barátja - Reg Pither.

(Bevágott archívumi film: vadul éljenzô oroszok, majd vissza a Generálishoz,
aki csendet kér)

Generális: Shi muska di svetsana dravenka upstomivia Engleska Vantyat.
Felirat: És most, annak érdekében, hogy idôt takarítsunk meg, angolul
     folytatom...
Generális: És most, elvtársak, fogadjuk szeretettel forradalmunk legnagyobb
      vezérét: Lev Davidovich Trockij!
 
Gulliver jelenik meg, épp úgy néz ki, mint Trockij. Pokoli lárma tör ki.
Felemeli a kezeit, hogy csöndet parancsoljon)

Gulliver: Elvtársak. Bolsevikok. A Forradalom barátai. Visszatértem.
      (újult erejű éljenzés). A vérfürdôs sztálini elnyomás a múlté.
      Új fényt hozok Nektek, egy állandó Forradalom fényét (a mozdulatai
      egyre nôiesebbek). Elvtársak! Ki tudtak kergetni a Pártból
      1927-ben; deportálni tudtak 1929-ben, de (énekre vált):

			   I'm just an old-fashioned girl,
			   With an old-fashioned mind.
 
(Vágás, ahogy Pither meghökken, és ahogy a generálisok közt zavar támad)

Gulliver: Elvtársak, én nem akarok rombolni a célból, hogy építsünk; én nem
      akarok a gyűlöletre és a viszályra épülô államot (énekel):

					  I want an old-fashioned house
					  With an old-fashioned fence,
					  And an old-fashioned millionaire.
 
(Gulliver most teljesen Eartha Kitt. Snitt Pitherrôl)
Pither (gondolkodva): Szegény Mr. Gulliver jól láthatóan aláveti magát egy
           harmadik személyiségnek...

(A Generális Pither mögött megjelenik, két ôrrel.)
Generális: Hát így vagyunk! Jól rászedtél bennünket! Na ezért meglakolsz!
      (Az ôrökhöz:) Kapjátok el!

(Az ôrök megragadják az ijedt Pithert és elvonszolják. A Generális
visszalépked az emelvényen át.)

Generális 2 (a nagyfônök-Generálishoz): Elkapjam ÔT, uram? (Gulliverre mutat)
A fônök G.: Várjunk, asszem jól lenyugszik majd...

(Snitt a közönségrôl, ami kifejezetten élvezi a fejleményeket)

A fônök G. (ujjaival dobol): Ez egy régi Lenin szám, tudjuk.

(Egy üres börtöncella, Pither naplót ír odabenn. Mögötte a felirat:
'Megbélyegzett cella')

Pither (hang): Április 26. Bedobtak egy orosz cellába. Vajon valaha is
        fogom-e látni a Bude-i buszálomást? Vajon valaha is...
(Két ôr jön be)
	    Ne haragudjatok már, de...
(Az ôrök felmarkolják, és kiviszik a cellából.)

(A börtönudvarra vezetô ajtó képe. A falban sok kicsi lyuk van, ha lesz
Rogernek elég ideje, hogy kifúrja (!))

Pither (hang):	Milyen kellemes gyakorlat-udvar! Milyen barátságosak
        mindahányan!

Katonatiszt: Cigaretta?
Pither: Nem, köszönöm, nem dohányzom...

(Pither háta mögötti kameraállás; látuk hátulról Pither-t, meg egy sor
uniformisba bújtatott, fegyveres embert, nyilvánvalóan tüzelôosztag.
Ebben a pillanatban egy szabályos dob hangja kezd hallatszik, teljesen
klisészerűen.)

Pither (hang):	Pár perc után felfogtam, hogy az a sor puskák úriember
        az én irányomba néz...

(Újra Pither háta mögül)
Pither (hang): Körülnéztem, de nem láttam a célpontot.

Katonatiszt: Szembekötést?
Pither (nagyon vígan): Nem, köszönöm.
Katonatiszt (szabályosan lépked): Slowotny.
(A tűzosztag felkészül)
Katonatiszt: Gridenwa. (Zárvár-kattanások)

(Snitt a gárdáról és a katonatisztrôl, felénk nézve)

Katonatiszt: Verschnitzen.

(Felemelik a puskáikat, Pither felé. A dobok peregni kezdenek. A tiszt felemeli
a kezét.
 Futó lépéseket hallunk hátulról, és kiabáló oroszokat. A tiszt vár. Egy orosz
közlegény fut be, egy táviratot logogtatva, amit odaad a tisztnek)

Katonatiszt (kinyitja és olvas): Feladó: Kremlin, a Központi Bizottság!
			    Azt írja: 'Folytassák a végrehajtást!'
Katonatiszt: Verschnitzen! (Újra felemelik a puskákat)
Pither (hang): Most igazán fel voltam készülve...

(Snitt a Katonatisztrôl, a karja megint felemelt, csak Pither nélkül a
célkeresztekben. A dobok újra peregni kezdenek. Leteszi a kardját, sortűz a
gárdából. A tiszt Pither irányába, hosszan bámul. Hosszú szünet.)

Katonatiszt (a gárdához fordul): Hogy voltak képesek elvéteni?
Közlegény: Elmozdult!
Katonatiszt: Kuss!!!! Menjen és gyakoroljon! (Pitherhez fordul) Mit szólna, ha
       egy kicsit a cellájában kéna várnia?

(Pithert visszaviszik az ôrök a cellájába. Az ajtót bezáárják.)

Pither (hang):	Micsoda szerencse... A süteménykém totál sértetlen maradt...
		Üljünk is le egy kis kajaközti harapásra...

(Fade le, fade fel.)
(Pither épp most fejezte be a süteményét)
Katonatiszt (az ajtón kívül): Aha! Gut!

(Az ôrök berohannak, és kiviszik. Az ajtót nyitvahagyják. Kiabált parancsokat
hallunk. A dobok peregnek, majd megállnak. Újra sortűz. Szünet, majd
visszatérô léptek hangja.

Pithert dobják be az ajtón, követi a Katonatiszt.)

Katonatiszt: Következô alkalommal MINDENKÉPPEN! (Az ôrhöz, miközben lelép)
       Na akkor, hányan sérültek meg? ... Istenem...

(Pitherre rázárják az ajtót. Kívülrôl a Katonatiszt parancsait halljuk, tompán)

Pither (hang):	Ahogy hallgattam a dobot, és láttam, hogy az orosz úriemberek
        lôni gyakorolnak, észrevettem, hogy kicsit kínos helyzetben
        vagyok. Bevésôdött a szívembe, hogy már sosem látom a
        Okehampton összekötô útvonalat ég egyszer... (lefekszik)

(ráközelítünk az alvó arcára, majd a kép hullámozni kezd, látjuk az alvó arcát,
ahogy felkel, gyötrôdik a hitetlenségtôl, hogy egy gyönyörű kertben találta
magát, a nap süt, a madarak csivitelnek; egy díszfotelben üldögél; a mamája
töltött neki egy kis jeges gyümölcslét, gyengéden bökdösve Pither-t, hogy
felébredjen)

Anya: Kedvesem, kelj fel, kelj fel!
Pither: Anya!
Anya: Gyerünk kedves!
Pither: Tehát az egész egy álom volt!
Anya: Nem drágám, EZ az álom, Te még mindig a cellában vagy.
(Gyors kép-fodrozódás, Pither felébred a cellában)

Pither: Micsoda csalódás...

(Az ôrök berohannak, és kiviszik. Az ajtót nyitvahagyják. Kiabált parancsokat
hallunk. A dobok peregnek, majd megállnak. Újra sortűz. Szünet, majd
visszatérô léptek hangja; Katonatiszt is jön.


Katonatiszt: Következô alkalommal, de most már halálkomolyan!
       (Az ôrhöz, miközben lelép):
       Na akkor, hányan sérültek meg? ... Istenem...

 
(Közelrôl Pither.)
(A Katonatiszt megint belép)
Katonatiszt: O.K. Megint lesz egy próbálkozásunk.  Nézd: egy kicsit kancsalok
       a fiaim.
Pither: Nem, nem... Épp ez az, hogy lefelé AKARNAK nézni....
Katonatiszt: Oh... Azt hittem, ez volt az, amiért kancsalítottak...
Pither: Nem: nem ez, különben semmit sem találsz el.
Katonatiszt: OK, siettessük meg egy kicsit a dolgot! Elfogni, ôrség!
(Kiviszik)

(Rázoomolunk és mixelôdünk a fali poszterre és a nagybetűs Eartha Kitt névre)

(Mix: archív film a Kremlrôl. Nevetés és taps között lavírozunk. Derűs, izgató
zene. Az emelvényhez közelítünk, ahol egy Bulganin marsallnak öltözött figura
álldogál egy hasbeszélô némával. Jó hangulat. Szörnyű orosz konferancszé
jön a mosoly és a nevetés szárnyán)

Konferanszé: Osledi Osledi. (Mond egy gyors viccet oroszul, és begyűjti a
tömeg nevetését és tapsát.) (Feltartja a kezeit, rendkívül ôszinte és nyílt
lesz, mélyenszántó és igen tartalmas dolgokat mond a következô fellépôrôl.
Végül bejelenti...)

Konferanszé: Eartha Kitt!

(Eltűnik. A nyitó ütemei a "Let's do it"-nek nyomul
(RCA Ints. 10 30 Eartha Kitt, C'est si bon"). Gulliver Eartha Kitt-nek
öltözött, úgy is lopódzik a színpadra. A zene megáll. gy beszél:)

Heath:	Mi itt a Konzercatív Pártban nem hiszünk a hatóerejében annak, hogy a
    brit nép anélkül hajtsa a mindennapokat, hogy a Kormány ne szóljon
    bele az életébe.

(Kis megrökönyödés a hallgatóságban)

Hangok:   "Niet Eartha Kitt" "Es Edward Heath" "Ki?" "Der Premier Poofski
	   dos Britannia" stb. "Ah, Edward Heath, kapitalista disznó".
Gulliver (Heath-ként): Nem bújunk majd ki a felelôsségünk alól, és hűek
            maradunk az elveinkhez.

(Újra a közönséget látjuk.)
Orosz: Ez bizony Clodagh Rogers.
Egy másik orosz: Nem, ez Edward Heath.
És még egy orosz: ÉNEKELJE MÁR EL AZ "Old fashioned girl"-T!.
Gulliver: ....Egyesülve kéne maradnunk, az elhatározásunkkal...
Több orosz is kiabál:	Énekelje az 'Old Fashioned girl'-t!.
            Old Fashioned girl. Old Fashioned girl!

(Az elsô gyümölcsöket elkezdik dobálni. Körbefröcskölik vele Heath-t).
Gulliver: Ráadásul nem tudom elégszer ismételni az eltökéltségünket az
      irányban, hogy vállaljuk a felelôsséget a saját akcióink iránt.

(Elrohan, és egy nagy pajzzsal tér vissza, és maga elé tartja)
Gulliver: ...Csajkovszkijt nagyon kedvelem...

(A gyümölcszápor most már annyira sűrű, hogy képtelen folytatni. Ebben a
pillanatban egy gyümölcs landol pont a fején; és ez lassan visszahozza régi
Gulliver-es énjét).

Gulliver (az autóban eredetileg használt hangján): Hát ez a fehérrépa nem
volt túl biztonságos. (Felnéz, és egyre biztosabb lesz a környezô dolgok
alakulásáról) Jó egek.... Mi a fene folyik itt? Mr Pither, Mr Pither!?

(Ezen a ponton egyre veszélyesebb a tribünön a helyzet: néhány orosz vészesen
közeleg és a moraj is igencsak ideges- hátat fordít és lerohan)

(A külsô színpadi ajtó)
(Gulliver rohanvást közeleg a színpadról, ahol az ajtón a felirat: 'Köv. hét:
Clodagh Rogers a Good blank fallal'. Az utca is megtelik üldözô oroszokkal.

Itt egy vadászjelenet következik, ami annyira dramatikus, amennyire csak
lehet. A közeli plánok igencsak rémültnek mutatják, ahogy száguld és közben
üvölt: 'Pither!!'. Az üldözés komikus része alábbhagy, ahogy titkosrendôrök
kocsikba vetik magukat, hogy megbosszulják. Késôbb lônek is rá. Nemsokára
megáll Gulliver, mert látja, nincs menekvés. Még egyszer hívja Pither-t; és
most már választ is kap- a falon túlról)

Pither: Igen!

(Gulliver meghallja, reagál és egy pillanat alatt beugrik egy kocsiba, fel,
át a falon, landol.)

Pither:  Gulliver.
Gulliver: Pither! Micsoda szerencse!
Pither:  Hát igen is meg nem is  (Mutatja is a fejével.)

(Természetesen a tüzelôosztag elôtt állnak.)

Katonatiszt: Gárda! Felrakni a szuronyokat!

(Gulliver és Pither retteg, az arcukon félelem.)

Katonatiszt: Gárda! Tölts!

(Az osztag megközelíti az éktelenül nyivákoló Pither-t és Gulliver-t.
Amikor már csak két lábnyira van tôlük....)
(Kép lekeverés)

Filmfelirat --- Hiányzó helyszín

(Megint a jó régi korniai országút. Tábla: 'Tavistock 12 mérföld'. Pither
Gulliver és a biciklije mögött áll.)

Pither:  Pfú, hát ez egy meglepô menekülés volt...
Gulliver: Eléggé egyetértek...
Pither:  Hát akkor viszlát, Reginald.
Gulliver: Viszlát... George.

(Kezet ráznak, Gulliver ellépdel. Pither felszáll a bringájára és elkerekezik
a napnyugta felé. Zene hömpölyög elô.)