ÉTTERMI JELENET


A csendes, konszolidált étterembe fiatal pár érkezik, majd leülnek az
egyik asztalhoz.

- Szép itt ugye? - kérdi a férfi. - Nagyon elôkelô ez az étterem.
- Tényleg? - a nô ennyi értelmes választ tud erre kicsiholni.

Megjön a pincér.

- Jó estét uram! Jó estét hölgyem! - és a kezükbe adja az étlapokat. -
 Örülök, hogy ismét megtisztelt bennünket uram.

- Köszönöm. Válassz drágám! A rántott marha fantasztikus - hívja fel a
 nô figyelmét.

- Vagy ajálhatom a fácánt királynô módra. A mártás a séf egyik
 leghíresebb alkotása - mondja a pincér.

- Jól hangzik. Válassz nyugodtan, nem sietünk. - Föl se néz az
 olvasásból, csak úgy hirtelen megjegyzi: Elnézést, kicsit piszkos a
 villám. Kicserélné?

- Hogy? - lepôdik meg a pincér.

- Semmiség. Csak egy kis kosz van a villámon. Hozna egy másikat?

- Ah, uram! Bocsánatot kérek - esdeklik.

- Semmi baj.

- De igenis bocsánatot kérek. Azonnal hívom a fôpincért.

- Nincs rá szükség.

- Biztos vagyok benne, hogy a fôpincér személyesen kíván elnézést
 kérni. Mindjárt hívom.

- Tényleg jó a kiszolgálás - jegyzi meg a csaj. - Törôdnek a
 vendéggel.

Megérkezik a fôpincér. Mély alázattal szól:
- Elnézést uram és hölgyem. - Kezébe veszi a villát és felkiált: Ez
 mocskos Gaston!! Tudja meg, ki mosta el és azonnal mondjon fel neki.
 Vagy inkább a biztonság kedvéért rúgja ki azonnal az egész mosogató
 személyzetet.

- Nem akarok bajt csinálni - próbálja menteni a helyzetet a vendég.

- Ez nem baj. Igaza volt, hogy szólt. Gaston, azonnal értesítse az
 igazgatót.

- Nem akartam problémát okozni!

- Nem probléma, csak biztosítani szeretném étkezésük zavartalan
 menetét.

- De csak egy piszkos villa volt!

- Tudom és mélységesen sajnálom. Tudom, jóvátehetetlen, hogy önök
 tôlünk egy piszkos, büdös (minden jelzôt erôsen megnyom) villát
 kaptak.

- Nem volt büdös.

- Büdös volt, undorító és gusztustalan. Gyűlölöm. Undok, férges,
 mocskos, aljas, ócska villa.

Szótlanul jön az igazgató.
- Jó estét uram...én vagyok az igazgató - mondja halkan. - Most
 hallottam. Leülhetek?

- Hogyne.

- Mély alázattal, ôszintén elnézést kérek a villáért - kb. úgy
 viselkedik, mint akinek meghalt volna valakije.

- Egész pici volt a kosz. Alig láttam.

- Önök rendes, derék emberek, hogy ezt mondják, de én látom. Nekem ez
 egy hegy, egy hatalmas tál genny.

- Ön túloz.

- (A szívét veri ököllel) Itt érint meg. Nincs mentség. Több idôt
 kellett volna itt töltenem, de nem voltam jól. Odabent zűrök vannak
 (mutat a konyha felé). A szakács fia megint a diliházban van. Mrs.
 Dalrymple-nek, a mosogatónônek bénák az ujjai. Aztán meg ott van
 Gilbert háborús sebe, de ôk jó és kedves emberek. És már kezdtünk
 kilábalni a hullámvölgybôl, már láttuk a fényt az alagút végén,
 amikor ez...föltűnt (már az asztalra borulva sír)

- Kér vizet? - kérdi riadtan a férfi.

- Mindennek vége.

Ekkor jelenik meg az ajtóban a szakács. Marha nagy fickó, fején kukta
sapka, ingujja felgyűrve, kezében húsvágó bárd.

- Gazemberek! - üvölti. Gonosz, szívtelen gazemberek!

- Ha-ha-ha. - szerencsétlen vendég kínjában már nem tudja miként
 reagáljon erre.

- Mit csináltak vele. Látástól vakulásig dolgozott, hogy ilyenné tegye
 ezt a helyet. Erre maguk a piti szôrszál-hasogatásukkal a földbe
 tapossák ezt a derék, tiszteletreméltó urat, akinek a bokájáig se
 érnek fel! Megôrülök! - kiállt fel és a fejéhez kap. - Megôrülök! -
 az arca görcsösen ráng, szemei fennakadnak és a bárdot az asztalba
 vágja.

Elôkerül Gilbert is, a fôpincér és csitítani kezdi a szakácsot:

- Nyugi Mungo! Jaj, a háborsú sebem! - ez is elkezd vonaglani.

Az igazgató is feltápászkodik ekkorra az asztal mellôl. A villát a
kezében tartja, révedten tekint rá, majd felkiált:

- Ez a vég! - magába szúrja és elterül a földön.

- Meghalt. - mondja a szakács. - Kinyírták!!! Bosszú!!!! - felkapja a
 húsvágó bárdot és ütésre emeli.

- Mungó, sose öljük meg a vendéget. - oktatja ki az idôközben magához
 tért fôpincér. - Jaj a sebem!

Ordítozva fetrengenek most már mindketten az asztalon. Gaston, a
pincér is berohan és rájuk ugrik.


              ÉS MOST A POÉN:

- Még jó hogy nem szóltunk a piszkos kés miatt. - nyugszik meg a
 férfi.