****   ALL THINGS DULL AND UGLY (A világon minden rosszul sikerült...)     ****
****   from Monty Python's Contractual Obligations Album		   ****
****   Translated by DADA						   ****

  Az megérdemelne egy misét, hogy milyen a Monty Python-osok és az egyház 
viszonya... Megtekintvén (legalább századszorra) a Brian Életét, és elolvasva
ezen verset, hát nem is tudom... Valószínű nem egészen felhôtlen...
 
Minden dolog buta és csúnya
Minden élôlény pici és zömök
Minden dolog undok és durva 
Az Isten nagyot alkotott!

Minden kicsi mérgeskígyó
Minden kicsi, szúrós darázs
Az ô mérgüket is Ô csinálta
Rémes szárnyuk is Isten-alkotás.

Minden dolog beteg és rákos 
Minden gonosz, kicsi és nagy
Minden dolog aljas és cikis
Az elkövetô? Az Isten, maga!

Minden ocsmány lódarázs
Minden mocsok tintahal
Ki tette a tüskés sünit?
Ki más? Isten, jómaga!
 
Minden dolog csonka és fekélyes 
Mindenki himlôs, kicsi és nagy
Rohad, szennyes és üszkösödô
Istenünknek nagy agya!
 
Ámen.