\////                         A hollók 
     (@ @)
_______ooO-(_)-Ooo________________________________________________________

Riporter: Kovalik Balázs
Sir Arthur: Galla Miklós

R: Kedves hallgatóink! Nagy örömünkre itt várakozik a kulisszák mögött
  jelénésére egyike annak a nagyon kevés embernek, ha ugyan nem ô az
  egyetlen a világon, aki élete nagy részét a víz alatt tölti, hogy ott
  hollókat tanítson meg repülni. Sir Arthur elmondaná nekünk, hogy miért
  választotta ezt az életformát, hogy hollókat tanít meg a víz alatt
  repülni?
A: Igen. Persze mindig nehéz megmondani, hogy egy ember mit miért csinál.
  Azt meg aztán különösen, hogy miért megy el valaki hollókat repülni
  tanítani a víz alatt. Régen kezdôdött. Éppen diót gyomláltam az
  üvegházban, amikor anyám odajött hozzám és azt mondta: - Arthur!
  - akkor még nem voltam Sir Arthur - Arthur, ha nem mész el azonnal
  hollókat repülni tanítani a víz alatt, beverem azt a buta arcodat.
  Tulajdonképpen ez indított el a víz alá.
R: Hány éves volt ön akkor?
A: Negyvenhét. Éppen letettem az iskolai vizsgáimat, és valami foglalkozás
  után kellett néznem.
R: És mondja Sir Arthur sok porblémával járt ez a munka?
A: Nos azt hiszem nyugodtan elmodhatom, hogy ez a munka egyáltalán
  nem járt porblémával. Szívemre tehetem a kezem, vagy bárki más
  szívére és megesküdhetek, hogy soha, soha semmiféle porbléma nem volt.
  Szó sem volt porblémáról. Azt hiszem maga arra kíváncsi, hogy járt-e
  problémával ez a munka.
R: Igen. Elnézést. Nyelvbotlás volt, szóval sok problémával járt ez a munka?
A: Rengeteggel.
R: Tehát nehéz rábírni egy hollót, hogy a víz alatt repüljön?
A: Nos azt hiszem, hogy az a szó, hogy nehéz nagyon találó ebben az esetben.
  Úgy is mondhatnám teljesen lehetetlen. Tudja az a baj, hogy a természet
  úgy alkotta meg ezeket az élôlényeket, hogy inkább a levegôben repüljenek,
  sem mint a víz alatt. Ezért, ezért nekik óriási nehézséget okoz, vagy
  ahogy ön mondta nehéz, hogy a kis szárnyukat a víz alatt mozgassák.
  Borzasztó megpróbáltatás ez nekik.
R: És ön hogyan lélegzik?
A: Az orromon és a számon keresztül, a szokott módon. Isten azért adta
  nekünk eme szerveket, hogy velük lélegezzünk. És ki vagyok én, hogy
  felülbíráljam ôt. Szerintem nem is lehet másképp lélegezni. Gondolom
  maga is így csinálja, nem?
R: Természetesen így, de én úgy értettem, hogy hogyan lélegzik ön a víz
  alatt?
A: Ó, hát az teljesen lehetetlen. Hát senki sem tud a víz alatt lélegezni.
  Hát ettôl olyan nehéz az egész. Fél percenként föl kell jönnöm a
  felszínre levegôt venni. Hát ezért nem tudok folyamatos kiképzést
  adni a hollóknak. Ôk meg szegények ott ülnek a csuklómon, én kiabálok,
  hogy: Repüljetek! Repüljetek ti dögök! Erre beszívnak egy csomó vizet...
R: Megfulladnak, igaz?
A: Igen. Végük van. Megfulladnak. Lebucskáznak a csuklómról szegény párák
  és nagyon lassan spirális vonalban alászállnak a hullámsírba. Arrafelé
  már térdig ér a toll.
R: Mondja Sir Arthur, repült-e önnek valaha is egyetlen holló a víz alatt?
A: Nem, ez sosem sikerült. Negyven év alatt egyszer sem.
R: Úgy tűnik egy merô kudarc az élete.
A: Igen. Az egész életem egy nyomorúságos kudarc. De most már késô, hogy
  másba kezdjek. Meg hogy az igazat megvaljam én tulajdonképpen soha nem
  akartam hollóröptetô lenni. Egész életemben arra vágytam, hogy
  favágó legyek. Igen favágó. Ugrálni a fák között az erdôben. Ahol
  az óriási vörös fenyôk nônek. Az gyönyörű skót fenyô. Mellettem a
  kedvesem és szól a dal, a dal, a dal.....
      Vágom a fát a fejszémmel.....