\////                     Rádiós kvízjáték 
     (@ @)
_______ooO-(_)-Ooo________________________________________________________

Műsorvezetô: Galla Miklós
Lord Morris: Pethô Zsolt
Diakonissza: Kovalik Balázs

MV: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Mit akarsz?..kakukk.. mai
  adásában! Amely egy új rádiós kvízjáték, nagyjából a régi rádiós
  kvízjátékok mintájára. A szabályok igen egyszerűek. Két egyszemélyes
  csaptunk van. Lord Morris.
LM: Hello!
MV: És a ditroiti Diakonissza.
D: Hello !
MV: Akinek kérdéseket fogunk föltenni ..kolomp.. kategóriában, vagy
  ..brrrr.. kategóriában, vagy a speciális ..lövés.. kategóriában.
  Ha jól felelnek, akkor ..tütű.. lesz, ha nem, akkor ..plotty..
  A vetélkedô végén megszólal a ..gong.. és akkor rögtön abba kell
  hagyniuk. Bármelyik pillanatban meghallhatják, hogy ..brrr.., ami
  azt jelenti, hogy új kérdést kérhetnek. Ha pedig ezt hallják
  ...csrrr... akkor tűz van. Ha meg akarnak szakítani egy ..bmm..,
  vagy egy ..brrr.., de nem egy ..lövés.. kérdést, meg kell nyomniuk
  a gombot. Lord Morris nyomja meg az önét!
LN: ..tatátátááá..
MV: És Diakonissza, az önét!
D: ...tütütütütűűűű....
MV: Ha jól felelnek, 15 pontot írunk az eredményjelzô táblára, és a
  titokzatos lövészünk lô egyet. ...drrrr... Így. Döntetlen esetén
  elindítom az órát ...tikk-takk... így, és akkor vagy ...tötôôô..,
  vagy ..plotty.. jár, vagy a ..tatátátááá.., vagy a ...tötötötötö...
  versenyzônek. A gyôztes ...yeaaahhh...-ben részesül. Nos röviden
  ezek a szabályok. Jövô héten ugyanebben az idôben jelentkezünk,
  addig visszlát Lord Morristól.
LM: Viszlát !
MV: És a ditroiti Diakonisszától.
D: Viszlát!
MV: Tôlem pedig ..kakukk..dömdödödöm......