Régészeti körkép

   Riporter: Pethô Zsolt
   Kastner professzor: Kovalik Balázs
   Sir Robert Eversley: Szerémi Zoltán
   Bemondó: Galla Miklós


R: Jó estét! A régészeti körkép mai adásában két vendégünk van.
  Lucien Kastner professzor az osloi egyetemrôl...
K: Jó estét!
R: Professzor úr, ön milyen magas?
K: Tessék?
R: Milyen magas?
K: Hát körülbelül 170 centi.
R: Az egyiptomi síremlékfestészet szakértôje, valamint Sir Robert...
  Maga tényleg 170 centi?
K: Igen.
R: Fura! Nekem sokkal alacsonyabbnak tűnik. Nem lehet, hogy belesüppedt
  a fotelbe?
K: Nem, de hát...
R: Különös. Kh. Tehát Sir Robert Eversley, aki most tért vissza az El Ara-i
  ásatásokról és aki jócskán magasabb, mint 180 centi. Ugye így van
  Sir Robert?
E: Ô, igen!
R: Szerintem maga pont 185 centi!
E: Igen!
R: Á! Remek! Remek! Maga teljesen más alkat, mint Kastner professzor.
  Egyenesen ül a székben, magabiztos, nyugodt.
E: Azt hittem azért vagyunk itt, hogy régészetrôl beszéljünk.
R: Persze, hogy azért! Teljesen igaza van! Micsoda logika! Magának Kastner
  bezzeg eszébe se jutott volna ilyen válasz! Maga 170 centis vakarcs!
  Sir Robert Eversley, aki egy nagyon érdekes ember, mit talált az El Ara-i
  ásatások során?
E: Tulajdonképpen egy sírboltrendszert tártunk fel, amely...
R: Gyönyörű beszédhangja van...
E: ...amely bizonyíthatóan magán viseli a polinézek hatását.
R: A polinézek milyen magasak voltak?
K: Valószínűleg...
R: Sssh!
E: Hát, alacsony termetű tengerészek voltak.
R: Alacsonyak, mi? Rohadt kis seggdugók!
E: Talán ez így túlzás...
R: Kik voltak magasak?
E: Sajnos nem tudom.
R: Melyik volt az a magasnövésű törzs Afrikában?
E: De ennek semmi köze a régészethez...
R: A vatucik! Ez az! A vatucik, ôk voltak! Némelyikük a 2 métert is elérte!
  El tudják képzelni? 2 méternyi vatuci! Nem ám, hogy egyik a másik
  vállára állt. Dehogy! 2 méter egyvégtében! Ezt nevezem én magasnak!
E: De ez nem régészet!
R: Áh, kit érdekel a régészet!
K: Engedjenek szóhoz jutni! Emiatt a műsor miatt utaztam ide Osloból.
  Régészeti professzor vagyok, az antik civilizáció szakértôje. Jó! Lehet,
  hogy csak 170-re nôttem, lehet, hogy belesüppedtem a fotelbe, de több
  nôm volt, mint akármelyiküknek! Fél Norvégia megvolt nekem! Úgyhogy
  megtarthatja a Robert Eversley-jét, meg a vatuciját! Nekem elég az én kis
  testem! Az én kis 170 centis testem!
E: Maga bolond! Nézze mit csinált vele!
R: Nekem ne mondja, hogy bolond!
E: Azt csinálok, amit akarok, mert 185 centi vagyok! És az ilyen kis
  törpéket, mint maga, reggelire szoktam megenni!
R: Ááááá!
  (megszólal a gong)
B: Kiütéssel gyôz Sir Robert Eversley!