Galla Miklós: -Talán van önök között olyan, aki tudja, hogy a Holló-Színház
eredeti angol művek, jelenetek magyar nyelvű bravúr adaptációit
interpretálja. Felteheti a kérdést a közönség, hogy miért van ez így,
de nem teszi. Ezért mi magunk kérdés nélkül is megválszoljuk. Nos, arról
van szó, hogy jómagam igen nagy rajongója vagyok az angol nyelvnek,
az angol kultúrának, mitöbb igen magas fokon bírom is az angol nyelvet.
Ellentétben például a franciával. Franciául mindössze egyetlen kifejezést
ismerek, azt hogy: excuse me, de az is angolul van. Nos, mai jelenetblokkunk
elején egy olyan szolgáltatóirodába kalauzoljuk el önöket, ahová
bárki betérhet és ott némi ellenszolgáltatás fejében vitatkoznak vele.


     \////                     Vita jelenet
     (@ @)
_______ooO-(_)-Ooo________________________________________________________

Szereplôk:
   Nagy Natália
   Kovalik Balázs
   Galla Miklós
   Pethô Zsolt

Kovalik: - Jó napot kívánok! Egy vitát szeretnék.
Nagy:  - Hogyne uram! Járt már nálunk?
Kovalik: - Nem, most vagyok itt elôször.
Nagy:  - Értem. És csak egy vitát szeretne, vagy egy egész sorozatot?
Kovalik: - Nem is tudom. Mik az árak?
Nagy:  - Egy ötperces vita ára egy font.Egy tíz vitából álló sorozat pedig
      nyolc.

Kovalik: - Mhm. Azt hiszem az lesz a legjobb, ha eggyel indítok, aztán majd
      meglátjuk hogy megy.
Nagy:  - Remek!
Kovalik: - Tessék!
Nagy:  - Köszönöm. Akkor megnézem ki ér rá. Mr. Baker éppen szabad. De ô
      egy kicsit együttérzô, úgyhogy próbálja meg inkább Mr.Barnard-dal.
      12-es szoba.
Kovalik: - Nagyon köszönöm.
Nagy:  - Kérem.

Kovalik: - Elnézést...
Pethô:  - Mit akar?
Kovalik: - Tessék?
Pethô:  - Ne gyere ezzel te takonyarcú papagájürülékrakás!
Kovalik: - De hát azt mondták...
Pethô:  - Fogd be a gennyes pofádat te barom! Az ilyenektôl mint te hánynom
      kell! Te agytalan sznob, te büdös perverz!
Kovalik: - De hát én csak egy vitát szeretnék!

Pethô:  - Ja! Elnézést, ez a gyalázó szoba. Menjen át a szomszéd szobába,
      az a 12-es!
Kovalik: - Ja! Igy már értem, köszönöm.
Pethô:  - Nem tesz semmit.
Kovalik: - Nagyon köszönöm
Pethô:  - Hülye fasz!

Kovalik: - Elnézést! Itt lehet vitatkozni?
Galla:  - Már megmondtam!
Kovalik: - Dehogy mondta!
Galla:  - De igen!
Kovalik: - Mikor?
Galla:  - Most!
Kovalik: - Nem mondta!
Galla:  - De mondtam!
Kovalik: - Nem!
Galla:  - De!
Kovalik: - Nem!


Galla:  - Mondom, hogy mondtam!
Kovalik: - De nem mondta!
Galla:  - Elnézést egy pillanatra! Öt perces vitára fizetett be, vagy féló-
      rásra?
Kovalik: - Ja, csak egy ötpercesre!
Galla:  - Köszönöm. Szóval igenis mondtam!
Kovalik: - Egész biztos, hogy nem!
Galla:  - Nézze, öntsünk tiszta vizet a pohárba: mondtam!
Kovalik: - Nem mondta!
Galla:  - De igenis mondtam!
Kovalik: - Nem!
Galla:  - De!
Kovalik: - Nem!
Galla:  - De!
Kovalik: - Nem!
Galla:  - De!
Kovalik: - Nem!
Galla:  - De!


Kovalik: - Hát de ne haragudjon, de ez nem vita!
Galla:  - Dehogynem!
Kovalik: - Dehogyis! Ez csak ellenkezés.
Galla:  - Dehogyis!
Kovalik: - Dehogynem!
Galla:  - Dehogyis!
Kovalik: - De hát maga mindig csak ellentmond nekem!
Galla:  - Dehogy!
Kovalik: - De igen!
Galla:  - Nem! Nem! Nem!
Kovalik: - Most is ezt tette!
Galla:  - Ugyan!
Kovalik: - Ne haragudjon, de ennek semmi értelme!
Galla:  - De van!
Kovalik: - Nincs! Én vitatkozni jöttem ide a vita pedig nem csak ellenkezés-
      bôl áll.
Galla:  - De igen!
Kovalik: - Nem! A vita észérvek logikus sorozatainak ütköztetése, amelyet
      konklúzió követ.

Galla:  - Nem!
Kovalik: - De igen! A vita nem csak ellenkezésbôl áll!
Galla:  - Nézze! Ha én vitatkozom magával, akkor ellenkezô állásponton kell
      lennem!
Kovalik: - Na igen! De ez nem csak abból áll, hogy mindenre azt mondja, hogy
      nem!
Galla:  - De igen!
Kovalik: - Nem! A vita szellemi folyamat. Az ellenkezés pedig csak az
      automatikus tagadása mindannak, amit a másik mond.
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De igen!
Galla:  - Egyáltalán nem!
Kovalik: - Nézze...
Galla:  - Köszönöm.
Kovalik: - Tessék?
Galla:  - Ennyi! Köszönöm!
Kovalik: - De hát épp most kezdett érdekessé válni!
Galla:  - Sajnálom, az 5 perc letelt.


Kovalik: - Dehogy telt!
Galla:  - De igen!
Kovalik: - Nem!
Galla:  - Sajnálom, de nem vitázhatok tovább!
Kovalik: - De hogyhogy?
Galla:  - Mert ahhoz, hogy folytassam, újra fizetnie kell.
Kovalik: - De hát az elôbb nem is volt ki az 5 perc!
Galla:  - /fütty-fütty/
Kovalik: - Hát de ne csinálja már! Hát ez nevetséges!
Galla:  - Sajnálom de nem vitázhatok amíg nem fizet.
Kovalik: - Na jó. Tessék!
Galla:  - Köszönöm!
Kovalik: - Nos?
Galla:  - Nos mi?
Kovalik: - Hát az elôbbi vita nem is tartott 5 percig.
Galla:  - Megmondtam, hogy nem vitázhatok amíg nem fizet!
Kovalik: - Hát most fizettem!
Galla:  - Nem!


Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - Ne haragudjon, de errôl nem akarok vitatkozni!
Galla:  - Nem fizetett!
Kovalik: - Aha! Ha nem fizettem, akkor maga miért vitatkozik? Most megfogtam!
Galla:  - Nem.
Kovalik: - De igen! Ha maga vitatkozik, akkor én nyilván fizettem!
Galla:  - Nem feltétlenül. Vitatkozhatok a szabadidômben is.
Kovalik: - Nahát ebbôl elegem van!
Galla:  - Dehogy van!
Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!


Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De!
Galla:  - Nem!
Kovalik: - De!
...