A BESENYÕ CSALÁD ÉLETE 2.

(csak Margit és Pista bácsi van bent, Margit köt, Pista meg tömi magát)

Anti bá: (bejön, hátán cipel egy zsákot) Jenõt, egészséget! (mikor az asztalhoz ér, ledobja a hátáról; valahogy kiesik belõle egy alma) Nem esik messze az alma a zsákjától! (elkezd enni egyet)
Evettke: (hátizsákkal a hátán bejön) Apúúú! Közlöm veled, hogy azt a címet, amit küldtél nekem! Egyébként pedig megnézheted a hátamat, de vajon mászkál-e benne bogár?
Pista bá: (tetvészi Evettke hátát, majd talál valamit) Evettke! Kullancs!
Evettke: Dehogy kullantok!
Margit: Kislányom! Ebbõl nem kell tréfát ûzni! A kullancstól még valami betegséget is kaphatsz!
Anti bá: Ebola fakó!
Evettke: Nagypapaaa! Én a magam foglalkozásomat tekintve zsebtolvaj akarnék lenni. Szerinted?
Anti bá: Vigyázz ezzel kislányom, mert a zsebtolvajlás egy olyan mesterség, ami köti a zsebet a karodhoz! De még az is elõfordulhat, hogy az embert az órájánál fogva vezeted!
Margit: Kislányom! Így akarsz elmenni dolgozni a nagyvilágba? Még a kivonást sem érted!
Pista bá: Há' azér vagyunk, hogy megmagyarázzam! Na jól figyelj, kicsi lányom! (elõvesz egy banánt, felmutatja) Látod, ez itt a KISEBBÍTEND[Otilde]! (gyorsan meghámozza, most a héját mutatja magasra) Ez meg itt a KIDOBANDÓ! (Ezután vesz egy másik banánt, majd e mellé téve felmutatja) Na, látod a KÜLÖNBSÉG-et ?
Margit: Én régen adóbeszedõ voltam. Lakásról lakásra jártam, de az emberek nem adtak semmit.
Pista bá: Ezt én már akkor megmondtam neked, hogy ahány ház, annyi szopás!
Evettke: Apúúú! A földönkívüli a paradicsomot ugyan itt hagyta nekünk, ahányszor saját gyártmányú pirítósomért, de akár le is mehetnél mézet kaszálni. Én nem tudnék semmit tenni ebben a helyzetben, hiszen a gutát kerülgetem!
Anti bá: Evettke! A tetõfokodra hágok! Hehe! (egy marhaszarvval játszik, fel akarja állítani, de eldõl; másodszor is sikertelen a próbá:lkozás; harmadszorra erõvel odacsapja az asztalra) Talpra agyar!
Evettke: Nagypapának ma van születésnapja, kap hangoskazettát! (átnyújt egy becsomagolt kazettát)
Anti bá: (kibontja, megnézegeti) Gondoltam! Mazeppa! Pedig tudod, hogy Liszt-érzékeny vagyok! (az ablakhoz megy, kinéz rajta), olyan hideg van odakint, hogy a füvet a zúz marja! (eközben egy cetlit mozgat a szeme elõtt)
Pista bá: Mit csinál, Apuka?
Anti bá: (megfordul, már látszik, hogy a cetli egy nyugta) Nyugtával dicsérd a napot!
Margit: Nono, Apuka! Lassan az esttel! Ha így humorizál, megütöm a bokáját!
Pista bá: Evettke, kicsi lányom! Hallottad, mit mondott az elõbb anyád a Tumpikára? Szidja, mint a Bokrost! (Margithoz fordul) Téged meg úgy megverlek, hogy az anyád sem ismer magára!
Margit: Ismerem a dörgést! Ha még egy szót szólok, egy olyat belém rúgsz, hogy a lábad se éri a földet. Szétcsapok közted úgy, hogy egy húron pendülsz!
Evettke: Nagypapaaa! Addig, amíg te elkészülsz a boltba menetelkor, csakhogy már minden van itthon!
Anti bá: Akinek nem ingyen, ne vegyen magának!
Margit: Ne viccelõdjön annyit, Apuka. Majd meglátjuk, hogy kimehet a végén!
Pista bá: (az asztalra csap) Margit! Ne beszélj itt nekem jobbra-balra (mikor "jobbrá"-t mond, balra mutat, és viszont), mer' megkülönböztetlek egymástól! Aztán viszonzásul úgy megütlek, hogy rögtön átesel a ló túlsó oldalára!
Margit: Persze! Aztán majd megint egy hajszálon múlok, miközben szeget üt a fejembe a gondolat, és akkor még mindig ott tartunk, amikor indultam.
Anti bá: Amíg itt vagyok, sehova se megyek!
Pista bá: Evettke, kicsi lányom! Jó, hogy megemlítetted, menj le a boltba, oszt hozzál egy kis ezüst! De siess, nehogy visszaérjél!
Evettke: (elindul, de kifele menet valahogy lever egy köcsögöt, az meg viszi a többit, de csak azután, miután Evettke elfut) Jaj, jaj! Baj van! Levertem a köcsögöt! Hasznos a szégyen, de futás! (elfut)
Anti bá: A zaj nem jár egyedül!
Pista bá: Néd a', leverte a gyerek a köcsögöt! Na, megállj Evettke! Most jön a fele se tréfa!
Anti bá: Minden rosszban van valami! Az ész a fontos, nem a baj! (felemel egy üveget, melyben víz van, ám a címkére nagy betûkkel "SÓSAV" van írva, felemeli, körbemutatja) Aki mer, az nyel! (iszik pár kortyot) Na, ennek is én ittam meg a levét!
Pista bá: Egyen még valamit, Apuka!
Anti bá: (bekap egy szelet tortát, megrágja, majd undorral kiköpi) Pfuj! Dohostorta!
Margit: Apuka! Nem muszáj megenni! Ettõl még kidobja a tacskót!
(ilyentájt jön vissza Evettke)
Pista bá: (késsel a kezében nagyokat csapdos az asztalra, közben mondja:) Margit! Má' hányszor mondtam teneked, hogy ne üsd bele mindenáron más orrába a dolgodat! Különben is már rég túljártam az agyadon!
Margit: Pityu! Amióta ilyen kriminális vagy, nem ismerek rád... (elfordul, közben mondja:) ...nézni. Egyébként jegyezd meg jól: ha én beszélek...
Anti bá: Sok beszédnek sok a zaja!
Evettke: Nagypapaaa! Egyél még tortát, mert hiszen ha látom!
Anti bá: Semmi többet harmadszor!
Pista bá: Evettke! Fogod be te is a szádat azon nyomtávolságban, vagy úgy bevarrok egyet, hogy te leszel a cikkcakköltés!
Anti bá: Én még mindig szomjuhos vagyok. (pohárba túlcsordulásig tejet tölt) Betelt a pohár! (a szájához emeli a poharat, elejti) A tej élet, erõ, nehézség!
Pista bá: Apuka! Nem iszik inkább bort? Igyon, amennyi belém fér!
(Nagypapa csak úgy nyakalja a vörösbort)
Pista bá: Mértékkel, Apuka! Jó bor is megárt, ha sok!
Anti bá: (levágja az asztalra az üveg bort) Csapj a ménkûbe!
Evettke: Nagypapaaa! Játsszunk szerencsejátékot!
Anti bá: Nem megy kislányom, mert a kocka el van vesztve!
Pista bá: Kicsi lányom! Ha unatkozol, találd ki, hogy lehet jutni egyrõl a tetõre!
Anti bá: Evettke! Ha leesel a tetõrõl, hiányozni fogsz!
Evettke: Én is neked. Na de most már megyek! (elmegy)
Anti bá: Attól tartok, én is elindulok.
Pista bá: Vissza se jöjjön addig, míg ide nem talál! Na, itt a vége, kuss el végre!

Copyright(c), 1998 Lukács ,,Csigapásztor" Bence