Greg pour l'art presents:

**********************************
  A BESENYÔ CSALÁD ÉLETE 2.
**********************************

A Öreg: Játszótér, pályaudvar, kocsma...
István: Apuka, ne mondjon már közhelyeket! Jöjjön ide, oszt igyunk elôre
     a medve nôvére!!!
A Öreg: (elindul) Jó! (rálép valamire) Talpalávaló!
Evettke: A Nagypapa a hallucin áll!!!
A Öreg: Essünk túl rajta!!! (elesik, fájlalja a lábát) Kirándulás!!!
 Margit: A Papa mindig rázza a rongyot a saját szakállára, aztán meg úgy
     húzza a belét, hogy arról koldul!
A Öreg: (feltápászkodik) Jaj de jó, hogy hallom a hangomat!
 Margit: Kend már hatvan-nyolcvan éves, de a feje lágya még mindig
     Be-se-nyô!
István: Na, bôrben az igazság! (iszik)
A Öreg: Aki mer az nyel!!! (iszik) Befolyásolom magam!
Evettke: Apu, mi leszel ha nagy leszek?! Keményseprô?!
István: Megemlegetlek, Evettke!!!
Evettke: Vadakat terhelô juhász, fül-orr-régész vagy meteurulógus...
István: Kijövök a sodronyból, aztán nagydobra verlek!!!
A Öreg: Arányos vagy Evettke! Nem esik messze az alma a fiától!
Evettke: Anyu, mikor kapok karácsonykor kajándékot?!
István: Vigyázzál, mert kapor!!! Megütlek mint a fônyereményt!
 Margit: Mi vagyok én, kislányom?! Kindermagos tyúk?!
Evettke: Éhenkórház vagyok!!! Van itthon hottentorta, izibe?!
A Öreg: Orosz kémtorta!!!
 Margit: Kérjél apádtól, neki úgyis annyi pénze van mint a henger!
István: Aki nem dolgozik, ne is egyéb!!! Nesze semmi, fogd meg! Jó?!
Evettke: Majd ha fogy! Kérek szlalomcukort!!!
István: Nesze szer!!!
A Öreg: Finom ez az Egri Birkavér!!! (ráfolyik az ingére) Jaj, leittam
     magam!!!
 Margit: Megüt a buta! Apuka mindig csak ezt hajtogatja!
A Öreg: Kezét csonkolom, Margitka!!!
István: Nahát! Ha jó nincs, már ló a szamár is?!
 Margit: Pityukám, nincs új a pap alatt!!!
A Öreg: Az apám lehetnék! Elnézést kérek!
István: (keres valamit) Most nem tudok adni egyet sem!!!
A Öreg: (kiabál, majd fülel) Hahóóó!!!
 Margit: Mit csinál Apuka?!
A Öreg: Várom a visszhangot!!!
Evettke: Telefonkártyázzunk!!!
A Öreg: Tiszta sor!!!
István: Nem igaz vagy, Evettke! Fejezd már abba!!!
 Margit: Egységben az erô! (elkezdenek kártyázni)
A Öreg: Alsó, felsô, anan, ász! (közben csal)
István: Hé, hé! Az Anti lop!!!
 Margit: Apuka bankot lôtt! Csorda esett a becsületén!!!
A Öreg: (öltözködni kezd) Gombolkodom, tehát vagyok!
István: Na, majd mindjárt túljárok én az eszemen!!!
 Margit: Apuka, ha nem vigyáz a Pityu elhízza ám a nótáját, úgy kenderbe
     veri!!!
A Öreg: (leesik egy festmény a falról) Képtelenség!!!
Evettke: (kiszedi egyik fogát és odanyújtja apjának) Apu, fogadjunk!!!
A Öreg: Fogatlan prókátor!!!
István: Beskatulyázlak, kicsilány! Te csak halogasd a rádióst!!!
     (bekapcsolja a rádiót)
A Öreg: Rádióaktív!!! He, he, he!!!
 Margit: Te csak figyeld szépen a mesketét, Eveteke!!! Most jön a
     Kamupipôke, a Csipkejózsika meg a Vegetári János!
A Öreg: Sztereotípia!!!
Evettke: Jaj, a Liliputri Törpék meg a Tehetetlen Méhecske az esti vese!!!
István: Öreg, ne vegye már le a marketingjét! Hát, itt emberek is
     laknak!!!
Evettke: (kavicsokkal játszik) A kô kövön nem marad!!!
A Öreg: (leszakad egy gombja) Esztergomb!!!
Evettke: (bokszol a levegôbe) Meccsboksz!
István: Na, álljon meg a jövet-menet!!!
Evettke: (megnyomja egy elemnek a tetejét) Nyomelem!!!
István: Evettke, látom nem férsz a bôröndbe!!!
Evettke: Játszunk kicsi a lakást!!!
István: Nem játszunk semmit!!! Majd én egymás hegyére-hátára raklak!!!
     Kerekbe törlek, ha nem viselkedel!!!
A Öreg: Itt repül a kiskanál! Gyümölcsíííz!!!
István: Hát, hová gondol, ki vagyok én?! A fotográ-fia?!
A Öreg: (elôvesz egy lekváros üveget) Dodzsem! (belenyúl)
     Magávalragadó!!!
 Margit: (tüsszent egyet) Hapciii!!!
A Öreg: A Margit egy orrvadász!!!
István: Ez csak egy lépcsôhurut volt!!!
Evettke: Nagypapa, mesélj arról, amikor kirúgtak a hámból!
 Margit: Akkor a Papa majdnem szívinfrastruktúrát kapott!!!
A Öreg: Az úgy történt, hogy... ritkán, de nem túl gyakran...
István: Egy kecske nem csinál nyarat!!! Hát, nem igaz?! Mi az magánál
     Papa, alkoho-lista?!
A Öreg: (újságot olvas) Nem, mert újságolok!!!
István: Na, és mi áll benne?!
A Öreg: Szó, szót követ!
István: Most meg mihez készül?!
A Öreg: (meggyújtja az újságpapírt) Információt gyújtok!!!
Evettke: (pénzérméket tologat a földön) Csúszópénz!!!
A Öreg: (felvesz egyet és rárakja a körmére) Körmönfont!!!
 Margit: Áh, vak vezet virágtalant!!!
Evettke: Ne bánts, virág!
István: (odadob Evettkének egy labdát) Foci-nesze!!!
A Öreg: (feláll a helyérôl) Jól megállom a helyemet!!!
 Margit: Pityu, látod ezt?! Még neki áll feljebb!!!
István: Kvázi módó!!!
A Öreg: (elkezdi csipkedni magát) Csipkedem magam!!!
Evettke: Sec-pec kimehetsz...
István: Hát, hová siet Papa?!
A Öreg: Fuccsba megyek!!!
 Margit: Mit művel, Apuka?! Nem kergeti a tartár!!!
A Öreg: (egyik lábával rááll a másikra) Megpróbálok megállni a saját
     lábamon!
István: He, he!!! Apuka a parketta ördöge!!!
 Margit: Mit csinál már megint?! Dehát az az Evettke cipôje!!!
A Öreg: Gyerekcipôben járok!!!
István: Szedje már össze magát, Öreg!!!
A Öreg: Jó! Összecsinálom magam!!! Hova rohanjak?!
István: Hát, oda ne!!!
A Öreg: (elindul kifelé a szobából, kezében a cipôfűzôjével) Húzom a
     nyúlcipôt!!!
István: Na, végre hogy elhúzta a csikót az Öreg!!!
Evettke: Most jön a perpitvar tényleg!!!
 Margit: Ennek a fene se tréfa! Pityu, te berekedni akarsz velem?!
István: Margit, magyar ember verés közben nem beszél!!! (felkap egy
     vizeskancsót az asztalról)
 Margit: Pityukám, ne kapd fel a vizet!!!
Evettke: Hé, víz!!!
István: (beleszagol) Ez nem is víz!!!
 Margit: Deviza!
István: (lelöki) Na, ez jól esett!
 Margit: Pityu, az ékszer elmére!!!
Evettke: Jé, vízesés!!!
István: Evettke, ökörbe fogadlak!!! Ne húzd a számat, te gesztustalan!!!
 Margit: Pityukám, lekötöm a figyelmedet!!!
Evettke: Házasságkötés!!!
 Margit: Jaj, elvesztettem a fonalat!!!
István: Kopogtatnak! Na, ha ez az Öreg, akkor én vagyok a római páva!!!
A Öreg: (kidôl az ajtó, majd rálép) Ajtónálló vagyok! De minek lakunk
     itt az István háta mögött?!
 Margit: Megjött a Télapós!!!
A Öreg: Lakva ismerni meg az embert! Jé, te vagy az Evettke?!
István: Hát, maga minden lóban kanál! Minek talált már megint vissza?!
A Öreg: Nem kell szamorodni, ez Unicum számba megy!!! (iszik)
István: Na, idefigyeljen Öreg!!!
A Öreg: Csipa fül vagyok!!!
István: Vállon veregetem, ha nem jut nekem is egy kis itóka!!!
A Öreg: A felesem igaz!!! He, he, he!!!
 Margit: Apuka, hogy tetszik Lenin?
A Öreg: Állati jól vagyok! Kutyául érzem magam! (elindul a fotelhez)
     Hosszúlépés!
István: Üljön már le, mert nem látok a szemétôl!!!
A Öreg: (leül) Fotel California!!! Ha, ha, ha!!!
Evettke: Nagypapa, a füleden ülsz?!
A Öreg: Nem! Ülök a babérjaimon!!!
Evettke: Apu, az igaz, hogy a Titanic egy lékhajó volt?!
István: Minden jel arra mutat!
 Margit: Kislányom, olló a hollónak nem vágja ki a szemét!!!
A Öreg: Borkóstolló!!! (megint iszik)
István: Ez ám a fröccsöntés!!!
Evettke: Jé, itt egy féreg!!! Egy fülbemászó!!!
A Öreg: Én csak a fülbemászó dallamot szeretem! Kedvencem a Kloáka
     együttes!!!
 Margit: Apuka, ez itt nem a reklám hülye!!!
Evettke: (elôvesz egy görbe tűjű injekciós fecskendôt) Kanyaró!!!
István: Csitt! Halljátok?! Mi ez a ketyegés?
A Öreg: Bomba biztos!!!
Evettke: Pszichopapa!!!
A Öreg: (ráüt a sapkájára) Tanksapka!!!
István: Na, itt egy tükör!!!
A Öreg: Horrorszkóp!!!
István: Most aztán megnézheti magát!
A Öreg: Ki aludtam a fiatalságom?! Mit évô legyek?!
István: Az igaz! Margit, én is számbavételezném már, hogy mi az étek!!!
 Margit: Tartsd a szádat, Pityukám! Mindjárt jön az ebéd!!!
A Öreg: Ide nekem az oroszlányt is!!!
Evettke: A Nagypapa egy hôstehetség!!!
István: Az Öreg azt hiszi magáról, hogy ô a Salgótarzán!!!
A Öreg: Hamubasült pojáca!!!
 Margit: (behozza az ebédet) Csôd!
Evettke: Az Anyu csôdöt mondott!!!
István: Mi az ebéd, Margit? Csôdtészta?! He, he, he!!!
 Margit: Dehogy! Lehúztam a rolót! Ez fôzelék feltétlenül!!!
Evettke: Tökfôzelég!!!
A Öreg: (fôzeléket rak a poharába) Rumbatök!!!
 Margit: Az élet egy merô kanál! (elkezd szedni mindenkinek)
István: Margit, miért mindig az enyém az utolsó szósz?!
 Margit: Pityukám, nem is merek rád!!!
István: Kapsz egy nyaklevest, Margit!!!
 Margit: Hogy?
István: Mi az hogy?! Kötekedsz velem?!
 Margit: (István megüti Margitot) Áááá!!! Valami megütötte a
     fülemet!!!
A Öreg: Aki Á-t mond, mondjon B-t is!!!
 Margit: De Pityu, neked ütött az órád!
István: Viselkedjél Margit, mert különben te leszel a szinonéma!!!
Evettke: Mindjárt jön a pia-nínó!!!
A Öreg: (talál valamit) Jé, ez egy zongoradarab!!!
 Margit: Jaj, de levert vagyok!
A Öreg: Ez nem jöhetett volna létra!!!
István: Maga ebbe ne szóljon bele, ehhez jóga nincs!!!
Evettke: Anyu, ez a fôzelék tök életlen!!! Van hozzá kanális?!
 Margit: Evettke, kell káposzta?
Evettke: Nem szeretem!!! (kiköpi)
A Öreg: Jó a kiejtésed, Evettke!!!
 Margit: Evettke, egyél szépen!!! Egyet a Mama kedvéért, egyet a Papa
     kedvéért, egyet pedig a biztonság kedvéért!!!
Evettke: (megfogja a saját lábát) Kar a lábé!!!
István: És a kolbászos uborka hol marad?!
 Margit: (egy lábasban kezek vannak) Ott van a kezes-lábasban!!!
Evettke: (folyik az orra) Nahát, orrcsepp!!!
István: Evettke, hová lett a rakoncád?
Evettke: Én rakoncátlan vagyok!!! (túrja az orrát)
 Margit: Kislányom, az asztalnál nem szabad diszkvalifikálni!!!
István: Te Margit, mi van ebben az üvegben?!
 Margit: Ja, csak én tartom benne a lelket!!!
Evettke: Anyu, hová lett a desszert?!
 Margit: Evettke, mi vagyok én, desszert-ôr?!
A Öreg: Tejbepapi!!!
Evettke: Köszönjük szépen az ebédet! Viszont kihányjuk!
István: Utoljára, de nem utolsó sörben, felbontjuk a pezsegôt!!!
A Öreg: Reppesek az örömtôl!!!
István: (kispriccel) Hej, ez ám a pezsgôfürdô!!!
A Öreg: Denaturált szex!!!
 Margit: Rég voltam már ilyen jó trambulin!!! (kimegy)
István: Mi van, Öreg? Emészti magát?!
A Öreg: Szinte tizátorozok!!!
István: Eriggyen, reluxáljon egy csöppet!!!
A Öreg: Jó, ledôlök!!! (rádôl az ágyra) Kábítószerv!!!
István: De miért fekszik oda le?!
A Öreg: Mert ez egy jobbágy!!!
 Margit: (visszajön) Jaj, elvágtam az ujjamat!!! (csöpög belôle a vér)
István: Mi ez itt? Késdobáló?!
A Öreg: A kivétel erôsíti a szablyát!!!
Evettke: (a vérzô ujj alá szalad) Véraláfutás!!!
István: Itt a vére, fuss el véle!!!

Nagy "Greg" Gergely
gergely.a.nagy@sb.com