Elképzelt Besenyô beszólások
============================


I: István
M: Margit
O: Öreg
E: EvettkeIstván telefonál-
O: MATÁV etetô...

Megszakad a vonal-
E: Szállj el, kis MATÁV...

M: Pityu, te már megint a telefon állsz !

I: Margit, ne javíts ki folyton, mer' nekedrontok !

M: Inkább neked legyen ronda, mint másnap...

I: Nem eszik messze a hal a rájától...

Evettke szédeleg-
M: Ne lebegj már kislányom, nem vagyunk a zűrben !

E: Anyukaszállj velem !

O: Evettke, ott a Mezô- kövesd !

E: Nagypapa, az eper egy éjszaka ?

O: Na ne mesélj má' kislányom, itt nincs közel kelet...

E: Pedig az Aladdin volt egy csodalányka, és minden kívánságra szembesült...

M: Na, elég volt az S. TEAM S.E. !

I: Itta vére, kuss el végre !!!


Ennyit RÁMA...


Besenyô-vadászat : ================== E: Apuu, mi most tényleg leejtjük a vadat, amikor a nagypapa agancsokat visz el ? I: Evettke ! Te csak legyél olyan, mint a vakond-túrhás ! O: Csavard fel az ôzeket... M: Pityu, miért kellett nekem idáig fajulni, amikor már azt se tudom, hogy a fülem ül-e ? E: Az anyu nem lát tovább, az orrán áll ! I: Még perszehogy ! Margit ! Nem te vagy a vak francos hölgy ? Az öreg a kocsiúton ácsorog- M: Apuka, maga meg miért kiállt az úttestre ! I: Hé öreg ! Maga itt a húsz megálló ? O: Eeeeee eeee, útonálló vagyok... I: Gyuszi, hopp... (belô a bozótba) E: Kinyúl... István a Margit kezébe nyom egy nyulat- I: Margit nesze, kapsz egy fülest, hogy megemelheted ! M: Azt te csak viszed ! Nem cipelem én más Gyulát ! E: Kis nyuszika, már megkapta a sörét... O: Besenyôknek égnek áll a haja, Mikor rájön: a fôtt nyúl rossz kaja ! Versenyeztem ! I: A öreg má' megint rímeket lát ! Viszont Margit ! A vacsorával neked kell kotnyelôsködni ! M: Pityu ! Tudod, hogy én sosem várom meg, hogy az éh-kopp ! O: Akkor együk meg a vadasfalat, ha mint nyájak esznek ! I: E-vitát elNapoleon ! E: Mindig tudtam, hogy a fater ló ! Ennyit RÁMA... Jut eszembe- Két egér beszélget a hűtôszekrényben : -Te, ne ugrálj már annyit, még a rád esik a vaj ! -RÁMA MARGARIN ?
Pandacsöki Boborján - a világ legerôsebb embere =============================================== B: Boborján R: Riporter R: Jelentkezett nálunk az az ember, aki azt állítja magáról, hogy ô a világ legerôsebb embere. Nem fogják elhinni, hogy kicsoda ô: Pandacsöki Boborján ! Üdvözlöm Boborján, fáradjon beljebb ! B: Még nem is vagyok fáradt... R: Igaz, hogyan is lehetne, hiszen ön a világ legerôsebb embere, vagy nem ? B: Deigenám, hogy én vagyok az ! R: Mondja Boborján, igaz, hogy ön erôsebb, mint Arnold Schwarzenegger, aki már többször elnyerte a Mr. Univerzum címet ? B: Iggeeen, én erôsebb vagyok, mert én még sokkal többször is nyertem ! R: Igen, hogyan csinálta ? B: Mindig a rövidebb úton mentem, és levágtam a kanyarokat is... R: Jó jó, de mit nyert ? B: Idôt... R: No, és akkor ön erôsebb még Fekete Lászlónál is, aki a 'Világ Legerôsebb Embere' versenyen, elhúzott egy kamiont ? B: Perszehogymég, mert én még két ujjal felemeltem egy vonatot is ! R: És hol volt az a vonat ? B: Anyukámnál a szobában volt ott egy képeslapon... R: Boborján mondja, hogyan sikerült önnek így megerôsödnie ? B: Edzômmel, a Besenyô Pista bácsival sokszor lapozgattuk az erôs emberek könyvét, ami a szakirodalom az, és jöttünk rája, hogy ezek rossz a tehnó-logikájuk. R: Árulja el, önök mit csinálnak másképp ? B: Igen, de nem szabad elmondanom. R: Miért, valaki megtiltotta magának ? B: Meg ! A Besenyô Pista bácsi edzôm ! R: De miért nem mondhatja el ? B: Mert a Besenyô Pista bácsi azt mondta, hogyha más is tudja már azt, hogy hogyan kell, akkor már nem leszek, és akkor ô nagyon mérges, mint például a múltkor, amikor voltunk kirándulni, és... R: Boborján, Boborján inkább akkor talán bizonyítsa be az állítását ! B: Mit kell ? R: Tegyünk egy próbát ! Segítôink behoznak ide 500 kg súlyt, ön pedig felemeli. Mi az magának ! B: Mi az ? R: Kérjük a súlyokat ! No tessék Boborján, emelje fel ! B: Hova ? R: Hát a feje fölé természetesen ! B: Ja ?? Mooost ??? R: Hát persze, itt a közönség elôtt ! B: Hát, jóólvanakkoor, de nem szabad nézni ! R: De ha nem nézzük, akkor honnan tudjuk, hogy ön olyan erôs ? B: Hiszenhát a Besenyô Pista bácsi is mondta... R: Nézze Boborján, ne vitatkozzon, emelje fel. B: Mindig én... Boborján erôlködik egy darabig, majd bedugja a fejét a rúd alá. B: Fej fölött van ??!! R: Hé Boborján, hát ez nem volt szabályos, hiszen fel sem emelte ! B: Deigenis ! R: Nem, nem volt az ! Ön már megint csalt ! B: Osto barom !
Besenyô családi kör ================================================================== Margit mozdulatlanul ül. I: Margit, hát te meg miért vagy ilyen gesztustalan ? M: Pityu, te meg mindig a kolbász-hadon ász. Olyan vagy, mint a kínai nagy faló. A szél csapkodja a nyitott ablakot- I: Nézd már ki-be szél ! Margit ! Ha nem fogod be a mellébeszélést az arcod mögül, akkor nekedgyűrkôzök ! Evettke diaképet nézeget- E: Ez már diábavaló ? M: Kislányom, nem mind arany, ami fénykép ! Evettke körmére egy angol font jele ( ) van festve- E: Ez aztán körmönfont ! Az öreg egy piszkavassal hadonászik, lever néhány dolgot- O: Má' megin' dulok ! Elkezdi a küszöböt szurkálni- O: Küszöb-ölök ! Az öreg ráül a telefonra, ami megszólal- O: Ü-csörgök ! Nem szól bele senki, ezért elkezd tárcsázni- O: Felhívom a figyelmet ! Az öreg vaksin nézeget egy bekormozott újságot- O: Nem látok tovább a koromnál. Evettke ad neki egy szemüveget- E: Tessék ! Lássék ! Margit tésztát dagaszt- M: Rájöttem sajna kénytelen-kelletlen, hogy ez a tészta fénytelen-keletlen ! Az öreg fűmagot szór a játéksínek közé- O: Meguntam az élelmet, ezért a vonat elé vetem a magomat ! Az öreg pénzt talál a vonatsínen- E: A nagypapa a sínek között lelte a hal árát ! M: Kislányom, naugye ! Aki lel, az nyel ! I: Margit ! Nesze, Coca-cool ! Igyál ! E: Cool-issza ! Titok ! István két üveg sört lóbál- I: Evettke, te meg járjál már alva, mikor ilyen két sör van ! M: Jaj, hiszen már hány óra is elmúlt, azonnal lámpaoltás ! Egy injekciós tűt szúr a lámpazsinórba, amitôl a lámpa szikrázva kialszik...
Saját kútfôbôl merítette : Robbie