A tenisz

(egy kb. 3 perces jelenet terve) Ötletadó: Nagy "Greg" Gergely A L'art pour l'art Társulat több mint egy évtizedes munkássága alatt, az élet számos területén már jócskán bebizonyította hozzáértését, találékonyságát és leleményességét. Nincs ez másként a sport, ezen belül is: a tenisz területén sem, ahol egy forradalmi újítással rukkolt elô a csoport. A tenisz francia vagy olasz eredetű ütôs labdajáték. "Valamikor a királyok játéka volt, ma a játékok királya." A mai játékszabályokat Angliában dolgozták ki, s e sport innen is indult hódító útjára. A labda adogatás révén kerül játékba. A teniszjáték lényege, hogy a labdát az ütôvel a pályát kettéosztó háló felett az ellenfél térfelére ütni úgy, hogy az ne tudja visszaütni. Aki a hálóba vagy a határvonalakon túl üti a labdát, az hibát követ el, és ellenfele pontokat szerez. Hibás szerváláskor, hogyha az ellenfél meghatározott adogató udvarán kívül ér földet a labda; azt az adogató-, a közép-, illetve az oldalvonal bírók hangos "out" azaz "kint" kiáltással jelzik. Amennyiben labdamenet közben hagyja el az ütés sikertelenül a pályát, az alap- vagy pedig az oldalvonal bírók feladata a hangos "out" azaz "kint" figyelmeztetés. A labda viszont érvényes akkor, amikor a pályát határoló vonalak valamelyikére esik. Nos, e tény természetesen nem kis feszültségeket okozott mindezidáig a hobby, amatôr és a sportot profi szinten űzô teniszezôk számára. A félreértések és nemritkán botrányos jelenetek sportolók és sportolók, sportolók és mérkôzésvezetôk között egyre inkább elharapództak. Mindezen incidensek elkerülése végett eszközölt jelentôs szabálymódosítást a társulat, melynek értelmében a bírók hosszú labdáknál nem, viszont minden egyes jó ütésnél az "in" azaz "bent" szócska hangos, jól artikulált kiáltásával jelzik az érvényességet az egész mérkôzés folyamán. Mintegy visszaigazolásként és megnyugtatásként önmaguk, a sportolók és a nézôközönség számára egyaránt. (illusztrált bemutatójáték)