Galla Miklós szextanácsai

- Kérem, hogy a következô néhány percben hallgassák meg Galla Miklós szexológust!
- Kedves fiatalok, eljöttem önökhöz, én, mint hát vezetô szexológus dömper! Hogy tanácsaimmal, tanácsaim segítségével az önök magánéletét az eddiginél még boldogabbá tegyem. Nem tudom, hogy ismerik-e azt a rövidítést, hogy GFAT. Nem? Elmondom, mit takar. Ez a Galla-féle alaptétel. A tétel három pontból áll: a, b és c. Az a pontban a tempóról szeretnék beszélni. Nem helyes, hogy ha túl gyorsak vagyunk a szerelemben, hogyha erôltetett menetre kényszerítjük kedvesünket, mert azt a partner megérzi, és esetleg elküld bennünket. Ugyanakkor az ellenkezô véglet sem jó, hogyha túl lassúak vagyunk, hogyha lajhár módjára viselkedünk, mert azt a partner megérzi. És esetleg utilaput köt a talpunkra. Legjobb az arany középút, vagyis ne legyünk se túl gyorsak, se túl lassúak. A b pontban az érzelmek világába kalauzolnám el önöket. Nem helyes, hogy ha ajtóstul rontunk a házba. Hogyha ilyen síró, drámai jeleneteket rendezünk szerelmünk színe elôtt. Mert azt a partner megérzi, és esetleg minél inkább könyörgünk neki, annál kevésbe fog hajlani a szavunkra. Ugyanakkor az ellenkezô véglet sem jó, hogyha ilyen eröltetett közönyt veszünk fel, hogyha túlzottan flegma viselkedéstôl reméljük azt, hogy majd így kiugraszthatjuk a nyulat a bokorból, már képletesen értve ugye. Hanem itt is tulajdonképpen a két szélsôségnek valamiféle köztes átlagát próbálják megtalálni. Vagyis udvaroljanak, de azért ne túl hevesen. A c pontban pedig a külsôrôl néhány szót. Tudják bolond az a szexológus, aki azt javasolja a hölgyeknek, hogy legyenek szebbek. Fiatalembereknek meg, hogy legyenek jobb képűek, hiszen hát az arcberendezés az mindenkinek születetten adott. Ilyen tanácsot nem adunk. De azért mégis sokat tehetünk külsônk érdekében különbözô piperecikkekkel. Ezek használatáról néhány szót. Nem helyes, hogyha kikent, kifent piperkôcként grasszálunk szerelmünk színe elôtt. Az ilyesmi nem ízléses. Ugyanakkor az sem jó, ha elhanyagoljuk a testi higiéniát például, hogyha néhány fürdést kihagyunk, idôvel sajnos bizony büdösekké válhatunk, és azt a partner megérzi. Látom, kedves közönség kezdik elsajátítani a Galla-féle alaptétel tanait. Sôt meg vagyok róla gyôzôdve, hogy önök új emberként, kicserélt lélekkel fognak távozni innen a TV stúdióból, s ha ez így lesz akkor a következô kis akcióra kérném fel önöket. Hazatérve szálláshelyükre készítsenek minél nagyobb feliratokat, azzal a szöveggel, hogy Éljen a Galla! Ezekhez a feliratokhoz szögezzenek oda nyeleket, és máris vihetô transzparenseket nyertek! Kérem, hogy ezekkel a transzparensekkel vonuljanak ki hazánk forgalmas sugárútjaira, frekventált tereire, és a táblán lévô szöveget fenhangon ordibálják ritmikusan! Mert ha ezt megteszik, akkor már nem jöttem hiába.


"Éljen a Galla!!"