Megjegyzés: Ezt a novellát Nagy Natália adta elõ azon a Karinthy-esten 1988 január 21-én, amelyen Galla Miklós felfedezte.

Karinthy Frigyes: Így írtok ti (részlet)

Pósa bácsi: Ninácska

     Hopp, hopp! kegyedem, begyedem, fõiskola, egyetem! csupp! Hogy vagytok, kis fiúk, kis leányok, ejha, csinnadratta! Na jók voltatok egész héten? Mesél ám nektek a Szerkesztõ bácsi, megrázza a mesebeli fecskefarkat és csak úgy dû-dû-dûl belûle! Itt a mese, fogd meg, Sári, hopp! (Jó kedve van a szerkesztõ bicsibácsinak, mi?)
     Hát bizony, kis fiúk, kis lyányok, a Ninácska nagyon rossz kis lyány volt ám! Úgy ám! Már kicsi korában mindig csak a ruhákat szerette, és nem a könyveket, amelyekben édes hazánk van leírva, ez a tejjel-mézzel folyó Duna-Tisza háta, istenáldás hullik rája, ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos.
     Ninácskának egy nagyon-nagyon csúnya-csúnya kis szokása volt: nem játszadozott ez a kis leány társnõivel, hanem - no ki hallott ilyet? - ez a kis lány, ez csak a fiúkkal szeretett játszani, golyózni. Úgye furcsa, kedves gyermekeim, csiribiri? Na, de csak hallga!
     Egyszer ám jöttek komédiás bácsik és nénik a városba. Hát uramfia, vaskalap - a Ninácska velük szaladt. (Ugye szép versike-bersike?)
     Ott is maradt a komédiás bácsiknál. De arról a szokásáról nem tudott letenni, hogy mindig a fiúkkal játszott aztán is. Hát csak hallgassátok, mi lett a vége Terka, Panni, te, kis rigóim, arany legyecskéim, szúnyogocskáim, kolera baciluskáim!
     A Ninácska már tizennyolc éveske volt és még mindig a fiúkkal játszadozott. Ilyen nagy kislány volt már bizony, mégse kezdett el tanulni, hanem golyózott. El is küldték a komédiás bácsik. De õ nem bánta azt se, hanem kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. A csúnya utca-gyerekeket, utca-grófokat, utca-bankárokat. Persze azok is olyan iskolakerülõ, rossz kisfiúk voltak. Elszaggatták a Ninácska ruháját, meg mindent.
     Hopp, Terka, Panni, csiribõrû, bürõke! Kicsi kritkretének! Ahol röpülõdzik ni egy kicsike gorilla, uccu, Böske, Julcsa kapjátok el! Mit gigyegsz-gügyögsz, Pesta-Pista? Hoci csak ide a Szerkesztõ Bácsinak!
     Csingiling! Megy tovább a meseszekér.
     A rendõr bácsi persze nem szereti az olyan kislányokat, akik az utcán golyóznak a kisfiúkkal.
     - Kedves gyermekem -, mondta szelíden a jó rendõr bácsi - vigyázni fogok rád, hogy semmi bajod ne essék; jó?
     És a jó rendõr bácsi azontúl felügyelt Ninácskára, nehogy baja essék.
     De Ninácska mindig vadabb lett. Mindig több és több fiúval játszott egyszerre. A rendõr bácsi egyre csóválta a fejét. Mert ugye, kedves gyermekek, a kisleányoknak kis társnõik között van helyük és nem a fiúk között?
     Egyszer, mikor már a kis Ninácska huszonöt éves volt, egy nagyon rossz, goromba, illetlen fiúcskával ismerkedett meg. Ez az illetlen fiúcska - Sándor - harmincéves volt és mindig hozzávágta Ninácskához a golyókat.
     - Jer velem - mondotta az illetlen Sándorka Ninácskának -, játszadozni fogunk kissé a mellékutcában.
     De Sándorka nem játszott ildomosan, mert mindenféle pajkosságot talált ki. Ha bácsik vagy nénik jöttek, egy hosszú kést vett elõ, hátulról fölvágta a bácsik zsebét és odatartotta a markát, hogy beleessen a pénz. Ilyen pajkos volt.
     Hanem aztán baj lett. Egyszer nagyon gyorsan forgatta a kést és a kés - ejnye, ejnye - belement egy bácsi gyomrába, aki keményen megpirongatta a rakoncátlan fiút és fejcsóválva meghalt.
     - Õfelsége, a király bácsi nevében - mondotta szigorúan a rendõr, aki odajött -, most becsuklak titeket, kedves gyermekeim.
     Ninácska borzasztóan megijedt és sírni kezdett. Sándorka is bezzeg megszeppent. Kérlelni kezdték a rendõr bácsit.
     - Nem bánom - mondotta végre a rendõr bácsi -, bár nem érdemlitek meg, illetlen gyermekek: de ha valamelyitök el tudja mondani Pósa bácsi egyik versikéjét: - ez egyszer megbocsátok.
     Ninácska gondolkodni kezdett; addig-addig gondolkodott, míg végre eszébe jutott:

Mit csiripel a kis madár
Fönt a száraz ágon?!
Azt csiripli: Magyarország
Legszebb a világon.
Muszka bácsi, német bácsi
Be ne tedd a lábad:
Úgy kiverünk, csinnadratta,
Porzik majd a hátad!
Ezeréves Árpád apánk
Uralkodott rajta,
Magyar itten minden ember,
Tõsgyökeres fajta!
Megjárhatja, csinnadratta,
Aki belénk botlik: -
Magyar fiúk, magyar lányok,
Mikor a tyúk kotlik.

     Erre aztán szabadon bocsátotta õket a rendõr bácsi. Ninácska is levonta a tanulságot és azontúl nem játszott többé fiúkkal.