(Részlet Wágner B. György Sarah bugyiban c. kötetéből)

Felkelési űrlap                     627
                (Csatolmánnyal!)

(Kérjük írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kitölteni felkelés előtt,
direkt, mindennap!)
Felkelő neve................................................
Érettségi bizonyítványának kelte............................
A felkelés célja.............................................
Mennyire akar felkelni? 1. Teljesen
            2. Félig.
            3. Nemigazán szeretnék.
A felkelés módja:    1. Önerős
            2. Szubvenciós
Amennyiben önerős:   1. Kászálódós
            2. Katapultálós
A felkelés megkezdésének időpontja:
......év.....hó.......óra......mp
A felkelés pontos helye, anyja neve:.........................
.............................................................
(Amennyiben nem számozta még be ágyát, 24 órán belül jelentse a legközelebbi
embernek és viszont!)
Mely szobá(ko)n akar felkelése után keresztül menni?
.............................................................
Amennyiben legalább egyen igen, töltse ki a mellékelt tranzitkártyát is!
Járt-e már a nevezett szobákban?.............................
Ha igen, hányszor?...........................................
Meddig fut a nyúl az erdőbe?.................................
Mit kell ide írni?...........................................
De ha mégse?.................................................
Ki írta a Rosszkedvünk telét? a) igen b) nem
Miért?....................................................... 
Ezt a rovatot kérjük üresen hagyni!:.........................
Miért?.......................................................
Mi lesz ma a tévében?........................................
Miért?.......................................................
A megfelelőt húzza alá! Lássuk: m e g f e l e l ő 
Az űrlap száma (jobb felső sarokból leolvasható):............
Igényel-e csatolmányt is? a) igen
             b) úgyis kapok
Rendben.                    Csatolmány
                    (kérelem)

Alulírott ezúton kéri, hogy a Felkelési űrlapot már előző este kitölthesse,
ne kelljen reggel még azzal is szarakodnia. Tudomásul veszi, hogy ezen kérelem
viszont csakis reggel, közvetlenül ébredés után és felkelés előtt töltendő ki!
(Csakazéris!)
Kérelmező neve................................................
Érettségi bizonyítványának kelte:.............(leolvasható a Felkelési
űrlapról. Látja milyen jó, hogy kitöltötte?)
A felkelésben résztvevő személyek száma:....................fő
Személyi száma:...............................................
Kettes számrendszerben:.......................................
..............................................................
........azaz (betűvel)........................................
..............................................................
A felkelést látó személyek száma:...........................fő
A felkelést megbízás alapján hajtja végre?....................
Az okozott kár értéke:........................................
Rajzolja be röviden felkelésének ívét:Hány nyögéssel tervezi végrehajtani felkelését?:...........db
Szusszant-e majd közben?......................................
Ki lesz a hibás?..............................................
Tényleg?......................................................
Egészen tényleg?..............................................
A kérelmező egyéb indokai:....
A családban az egy főre jutó vekkerek száma:..................
A családban az egy vekkerre jutó fők száma:...................
A vekkerből az egy főre jutó ketyegés:...................../fő
(Ha hülye hozzá, hogy kiszámolja, használja a segédképletet,
mely: {N vekker}szer kety/fő)
És az egy ketyegésre jutó fők száma?!..................../kety
Elég-e már ennyi?.............................................
Miért nem elég ennyi?.........................................
Hát mennyit akar?.............................................
Nem fog elkésni?..............................................

Kelt: Ön