MAGYAR LÉGIERÔ

( 1996. )


A magyar katonai repülés nagy hagyományokkal rendelkezik. A II. világháború hôs magyar pilótái méltóképpen fektették le ennek a haderônemnek az alapjait. Jelenleg Magyar Légierô nem létezik, a Magyar Honvédség repülôcsapataira történik így hivatkozás. A repülôcsapatok a 2. Repülô- és Légvédelmi Hadtest irányítása alá tartoznak. A Magyar Légierô minden repülôterén egy-egy komplett repülôegységet üzemeltet, amely ezred nagyságú, így minden repülôtérnek külön parancsnoka van. A rendszerváltás után a számozásról áttértek az egységek névvel való ellátására is.


A Magyar Légierô helyzete

A magyar pilóták az 1980-as években repültek a legtöbbet, évente több mint 100 órát. Ez a szám azóta egyre kevesebb lett és 1995-re már 50-60 órára csökkent le az éves repülôidô. Mivel a honvédség költségvetése az 1996-os évre még kevesebbet tudott biztosítani, ezért két lehetôség állt fent. Vagy minden pilótának biztosítanak évi 35-40 óra repidôt, vagy a pilóták egy részének minimum évi 80 repült órát biztosítanak és a többiek csak a karbantartó repüléseket végeznek. Az elsô lehetôség sem túl bíztató, mert már az évi 60 óra sem volt elég arra, hogy a pilóták tartani tudják a már egyszer elért kiképzettségi szintet és ez csak tovább romlana. A második esetben lehetôség lett volna arra, hogy a pilóták egy részének magas szintû képzettséget biztosítsanak és ôk szükség esetén saját szintjükre tudnák hozhatták volna a többi pilótát is rövid idô alatt. A többi pilóta ez alatt különbözô szakmai- és nyelvtanfolyamokon vett volna részt. Végül az elsô változat valósult meg és az éves repidôt 40 órára csökkentették. Azt azonban meg kell jegyezeni, hogy a kevés repidô ellenére a magyar pilóták kivétel nélkül kivívták az ide látogató külföldi vadászpilóták elismerését.


Szerkezeti felépítés

 • 3 harcászati repülô ezred, ezen belül 7 repülô század
 • 1 helikopter ezred, ezen belül 5 század
 • 1 vegyes szállító repülô dandár, ezen belül 4 század
 • 1 vegyes repülô osztály
 • 3 oktató század


Jelenleg hadrendben tartott típusok

 • vadászrepülôgépek:
  • 22/6 MiG-29 A/UB
  • 10/2 MiG-23 MF/UB
  • 32/8 MiG-21 bis/UM

 • felderítô/bombázó repülôgépek:
  • 9/2 Su-22 M3/UM3 ( 1 )

 • oktató/gyakorló repülôgépek:
  • 12 Jak-52
  • 19 L-39

 • szállító repülôgépek:
  • An-26
  • L-410
  • Z-43

 • helikopterek:
  • 39 Mi-24 D ( 2 )
  • 48 Mi-8 TB/Mi-17
  • 35 Mi-2


A Magyar Légierô repülôegységei


59. Szentgyörgyi Dezsô Harcászati Repülôezred - Kecskemét
Az ezred rendeltetése az ország K-i részének védelme. Az ezred mindkét százada a MiG-29-es típust repüli, mely a Magyar Légierô jelenlegi legmodernebb típusa.

Jelenlegi típus

 • 2 század ( 22/6 ) MiG-29 A/UB


47. Pápa Harcászati Repülôezred - Pápa
Az ezred feladata az ország ÉNY-i részének védelme. Sokáig ez az ezred volt a Magyar Légierô éke, mert itt üzemel az 1 századnyi MiG-23, mely sokáig a legmodernebb magyar vadászgép volt. A másik század a MiG-21 típust repüli.

Jelenlegi típus

 • 1 század ( 10/2 ) MiG-23 MF/UB
 • 1 század ( 12/2 ) MiG-21 bisz/UM


31. Kapos Harcászati Repülôezred - Taszár ( 3 )
A repülôezred feladata az ország DNY-i részének a védelme. Ez az egyetlen repülôezred, melynek állományába 3 század tartozik. A különleges Su-22 felderítô/csapásmérô század melett 2 MiG-21 típust üzemeltetô század található itt.

Jelenlegi típus

 • 1 század ( 9/2 ) Su-22 M3/UM3
 • 2 század ( 20/6 ) MiG-21 bisz/UM


87. Bakony Harcihelikopter Ezred - Szentkirályszabadja
Ez az ezred az egyedüli, melynek állományába harci helikopterek is tartoznak. A két századnyi Mi-24-es melett 1-1 századnyi Mi-8 és Mi-17 szállító és 1 századnyi Mi-17 elektronikus zavaró helikopter állomásozik itt.

Jelenlegi típus

 • 2 század ( 39 ) Mi-24 D
 • 1 század Mi-8
 • 1 század Mi-17
 • 1 század ( 2 ) Mi-17 PP


89. Szolnok Vegyes Szállítórepülô Dandár - Szolnok

A dandár feladata a politikai és katonai vezetés szállítása és egyéb szállítási feladatok a Magyar Honvédség számára. A feladatokat 1 An-26-os repülô-, valamint 2 Mi-8-as és 1 Mi-2-es helikopteres szállító század látja el.

Jelenlegi típus

 • 1 század An-26
 • 2 század Mi-8
 • 1 század Mi-2


Vitéz Háry László Vegyes Repülôosztály - Tököl
Az osztály feladata a magyar politikai és katonai vezetés szállítása. Ezeket a feladatokat An-26-os, L-410-es és Z-43-as repülôgépekkel látják el.

Jelenlegi típus

 • ( 2 ) An-26
 • ( 2 ) L-410
 • Z-43


Szolnoki Repülôtiszti Fôiskola - Szolnok


A fôiskola feladata hajózó és mûszaki személyzet kiképzése és oktatása a Magyar Honvédség repülôalakulatai számára. Állományába 1 légcsavaros-, 1 sugárhajtású- kiképzô repülôszázad és 1 kiképzô helikopterszázad tartozik.

Jelenlegi típus

 • 1 század ( 12 ) Jak-52
 • 1 század ( 19 ) L-39 ZO
 • 1 század Mi-2


Pilótaképzés

Annak ellenére, hogy Magyarország saját repülôtiszti fôiskolával rendelkezik már hosszú ideje, a magyar katonai repülôgépvezetôk képzése a közelmúltig külföldön történt. Noha a pilótaképzés 1993-ban hosszas kihagyás után újra beindult a Szolnoki Repülôtiszti Fôiskolán, 1996-ra a fôiskola helyzete ismét bizonytalanná vált. Hivatalos vélemények szerint az iskola fenntartása nem gazdaságos ilyen kis létszám mellett. Már történtek elôzetes tárgyalások a lengyel honvédelmi illetékesekkel pilótáink esetleges ottani képzésérôl. Szóba jöhet még a szlovákiai Kassai Repülôfôiskola, ahol szintén színvonalas képzést kaphatnak a leendô pilóták akár angol, vagy magyar nyelven is. Itt már a múltban is képeztek magyar pilótákat.


Kutató-mentô Szolgálat

Hasonlóan sok más légierôhöz, a Magyar Légierô is rendelkezik kutató-mentô szolgálattal, amely a bajbajutott katonai vagy polgári gépek pilótáinak és utasainak felkutatását és mentését végzi. A szolgálat tagjai ki vannak képezve természeti katasztrófák áldozatainak mentésére is, de elsôdleges feladatuk a légi jármûvek baleseteinél jelentkezik. A készültséget Mi-8-as és Mi-17-es helikopterek adják, amelyek különlegesen képzett személyzettel rendelkeznek és speciális mentôeszközökkel vannak felszerelve. 1995-ben Magyarországon rendezték meg a Békepartnerség a békéért program keretében a Combined Rescue'95 amerikai-magyar közös mentési gyakorlatot, majd 1996-ban a Cooperative Chance'96 NATO légihadgyakorlatot, melyek célja szintén a bajbajutot pilóták és a természeti katasztrófák áldozatainak mentése volt.


Veszteségek

A Magyar Légierô 1981-óta 19 repülôgépet és 9 pilótát veszített. 1990-óta 4 MiG-23-as, 9 MiG-21-es, 2 Su-22-es és 1 L-39-es zuhant le és 7 pilóta vesztette életét. A légierôben a legtöbb baleset a MiG-21 különbözô típusaival történt, de ez nem jeleti, hogy ennek a gépnek a legrosszabbak a baleseti statisztikái, hiszen még ma is ez a legnagyobb számban üzemeltetett típus. A legrosszabb veszteségi arányt a MiG-23 típus mondhatja magáénak, hiszen az eredeti 16 gépbôl 5 semmisült meg különbözô balesetekben. A MiG-29-es az egyedüli vadásztípus, amelybôl még egyet sem vesztett a légierô, de egyben ez a legfiatalabb típus is.


Típusváltás

Hasonlóan a többi volt Varsói Szerzôdés tagállamhoz, a Magyar Légierô gépparkja is a maga idejében kitûnô, de mára már kiöregedett MiG-21-es típusra épül. Pár éven belül mindenképpen elodázhatatlanná válik ennek a típusnak a felváltása, de hasonló a sorsa a MiG-23-asnak is. Így az ezredfordulóra csupán egy ezrednyi MiG-29-es vadászgép marad, amely képes az ország légterének a megvédésére.

Összeállította Gál Tamás; HTML-re fordította Straub Kornél

Minden jog fenntartva! © Kelet Szárnyai 1996.