ROMÁN LÉGIERÔ

( 1995. )A Nicolae Ceausescu nevével fémjelzett idôszak jelentôs változtatásokat hozott a Román Légierôben. Egyrészt drasztikusan csökkent a pilóták éves repülési ideje ami sokáig évi 20-25 órás szinten állt, másrészt sokszor kényszerítette földre a gépeket az üzemanyaghiány. Vannak azomban pozitív hatásai is ennek az idôszaknak. Bár Románia tagja volt a Varsói Szerzôdésnek, mégis önálló repülôipart tudott kialakítani, így vadászbombázó repülôgépeit és helikoptereit teljes mértékben maga gyártja/gyártotta. Szintén a Ceausescu politikának köszönhetô a Kínától beszerzett Il-28 R felderítôgépek jelenléte.


A Román Légierô helyzete

A románaiai változások után az pilóták helyzete jelentôsen javult. A hosszú évekig állandósult éves 20-25 órás repülôidôt jelentôsen megnövelték és nagy hangsúly fektetnek a minôségi pilótaképzésre.


Jelenleg rendszerben tartott típusok

 • vadászrepülôgépek
  • 1 század MiG-29 A/UB
  • 3 század MiG-23 MF/UB
  • 9 század ( kb 150 ) MiG-21 MF/PF/PM/UM

 • bombázó/felderítô repülôgépek
  • 1 század MiG-21 RF
  • 1 század Hong-5 R ( Il-28 R )
  • 2 század Iar-93

 • gyakorló repülôgépek
  • 2 század Iar-99
  • 2 század ( 35 ) L-29
  • 2 század ( 34 ) L-39 ZA

 • helikopterek
  • Iar-330 ( Puma licence )
  • Iar-316 ( Alouette III licence )


A Román Légierô repülôegységei

47. Vadászbombázó Ezred - Craiova

Az ezred kötelékébe 2 századnyi Iar-93 ( a Jaguar román megfelelôje ) és két századnyi Iar-99 ( új román kiképzôgép ) tartozik.

Jelenlegi típus

 • 1 század MiG-21
 • 2 század Iar-93
 • 2 század Iar-99


57. Vadászrepülô Ezred - Constanta

Az 57. vadászezred a Román Légierô élcsapata és a Constsntához közeli Mihail Kogalniceanu légibázison állomásozik. Ôket a régi idôkben a Törökország felôl várható támadás magállítására készítették fel. Ez az ezred volt mindig az elsô, amely az új típusokat megkapta. Máig is ez az egyetlen román repülôezred, melynek állományában MiG-29-es üzemel. Az ezredet egy MiG-29-esekkel és két MiG-23-asokkal repülô század építi fel.

Jelenlegi típus

 • 1 század MiG-29 A/UB
 • 2 század MiG-23 MF/UB


93. Vadászrepülô Ezred - Temesvár

A Temesvár közelében lévô 93. vadászezred állományát egy MiG-23-as és két MiG-21-es század alkotja. Egyedül itt találhatók a Román Légierôben megerôsített betonfedezékek, de mivel ebbôl kevés van, csak a MiG-23-asoknak adnak helyet, a többi gép a szabad ég alatt parkol. Érdekessége ennek az ezrednek, hogy itt található az egyetlen MiG-21 RF-ekkel felszerelt felderítô század.

Jelenlegi típusok

 • 1 század MiG-23 MF/UB
 • 1 század MiG-21 MF/UM
 • 1 század MiG-21 RF


Bacau-i Repülô Ezred

Bacauban 3 századnyi MiG-21-es állomásozik. Ezek közül egy a típusátképzô század, míg a másik két század MiG-21 PF és MiG-21 PFM-ekkel repül.

Jelenlegi típusok

 • 1 század MiG-21 UM
 • 1 század MiG-21 PF/UM
 • 1 század MiG-21 PM/UM


Borceai-i Repülô Ezred

Borceában két századnyi MiG-21-es és egy századnyi Hong-5 R állomásozik. A Hong-5R a szovjet Il-28 R felderítô kínai változata, melyet Romániai Kínától kapott a jelentôs együttmûködésért még a Ceusescu idôkben. A MiG-21 RF-ek mellett ez a másik felderítô százada a Román Légierônek.

Jelenlegi típusok

 • 1 század Hong-5 R
 • 2 század MiG-21


Cluj Luni-i Repülô Ezred

Az orszég ÉK-i részén települt repülôezred MiG-21-eseket üzemeltet.

Jelenlegi típusok

 • 2 század MiG-21


Román Katonai Repülôakadémia - Boboc

1991-ben egy helyre vonták össze a Román Légierô kiképzôgépeit a Román Légierô Akadémiáján. Ide kerültek az L-29-esek és L-39-esek.

Jelemnlegi típusok

 • 2 század ( 35 ) L-29
 • 2 század ( 35 ) L-39 ZA


Veszteségek

A Román Légirô vezteségei 1994. január-október között

január 6.Iar-3306 halott, 1 sérült
március 1.MiG-291 halott
március 10.MiG-23 UB2 fô katapultált
május 24.MiG-211 halott
június 29.MiG-211 fô katapultált
augusztus 9.MiG-23 MF1 fô katapultált
szeptember 29.MiG-211 fô katapultált
október 14.MiG-211 halott


Pilótaképzés

A román katonai pilótákat a Román Katonai Repülôakadémián képezik, melynek települési helye Boboc.

A felvételt nyert növendékek az akadémiára kerülés elôtt egy 40-50 órás kiképzést kapnak légcsavaros repülôgépen, melynek helye Focsani.

Az akadémiára kerülve a hallgatók az elsô évben az elméleti alapozással foglalkoznak. A második évben megkezdôdik a gyakorlati repülôképzés elôször csak az egyszerûbb, majd egyre komolyabb és bonyolultabb gépekkel. Ekkor még a növendékek légiirányító, vagy meteorológiai, esetleg törzs tiszti pályára is kerülhetnek. A hármadik évben dôl el, hogy kibôl lesz vadász, vadászbombázó, helikopter, vagy szállítópilóta. Ezek után már mindenki a saját feladatának megfelelô típusokra kap kiképzést. A negyedik év elvégzése után a pilóták kikerülnek a harci alakulatokhoz, ahol elfoglalják állomáshelyüket és átképzést kapnak az egység által üzemeltetett konkrét típusra.

Évente mintegy 70 új pilóta kerül ki az akadémia falai közül. Ezek a pilóták az orosz mellett angol nyelvtudással is rendelkeznek.


Típusváltás

Románia beszállt az Izrael által vezetett MiG-21-es modernizációs programba. 1999-ig Románia 100 db MiG-21 MF-ének átalakítását tervezi a Craiova-ban felszerelt gyárban és részt vesz a többi országok számára átalakított MiG-21-esek készítésében.

A MiG-21-esek kokrszerûsítése mellett Románia, hasonlóan más volt Varsói Szerzôdés tagállamhoz, egy új, korszerû, többfeladatú repülôgéptípus rendszeresítését tervezi légierejében. Gyakorlatilag itt is a a francia Mirage-2000, a svéd JAS-39 Gripen és az amerikai F-16 típusok versenyeznek a román légierô kegyeiért. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Mirage-2000-es típus nagyobb elônyt élvez társaival szemben, hiszen régi és sikeres együttmûködés köti a román repülôgépgyártókat Franciaországhoz.

1995. júniusában Románia mintegy 1 milliárd dolláros szerzôdést kötött az amerikai Bell Helicopter Textron céggel. Ennek értelmében a romániai Brassóban 1999-tôl beindul az UH-1 F harci helikopter gyártása és mintegy 96 db-ot gyártanak belôle.

Összeállította Gál Tamás; HTML-re fordította Straub Kornél

Minden jog fenntartva! © Kelet Szárnyai 1996.