SZLOVÁK LÉGIERÔ

( 1996. )1992. végén az akkori Cseh és Szlovák köztársaság két önálló államra bomlott fel. Csehszlovákia szétválásával a legnehezebb feladatot a haderô szétválasztása okozta az új Szlovák állam számára. Nemcsak a harci eszközöket kellett kettéosztani, hanem új bázisokat is létre kellett hozni. Légierô tekintetében az a sajátos helyzet állt fent, hogy az egykori Csehszlovákia szlovákiai részén mindössze egy repülôegység települt, amely MiG-21-eseket üzemeltetett. Így nemcsak több ezer vagonnyi felszerelést kellett átszállítani, hanem meg kellett oldani a személyzet és családjaiknak az elszállásolását és a gépek áttelepítését. 1992. végére megtörtént a légierô teljes szétválasztása is és 1993-tól már önálló Szlovák Légierôrôl beszélhetünk.


A légierô helyzete

Az új légierôben az áttelepülés utáni gondok megoldása után a hangsúlyt fokozatosan a kiképzés javítására és a harckészültség fokozására fektették. A pilóták repülôidejét a korábbi 50 óráról évi 80-90 órára emelték, ami megmutatkozott mind a repülési, mind a harckészültségi szint javulásában. Ezt támasztja alá az is, hogy a 40000 repült órára mindössze 1 baleset jutott, ami nem kis eredmény. A légierô pilótái 5 év után újra éleslövészeteken vettek részt Lengyelországban. A pilóták nagy része beszél angolul, ami jelentôs elônnyel jár az egyre gyakoribb nyugati látogatásokon.

A légierô gépei számára egy új IFF idegen-barát azonosítórendszer kidolgozása van folyamatban, amit még egyelôre nem rendszeresítettek, de az esetleges NATO csatlakozás esetén azonnal felszerelhetôk lennének a gépek ezzel a rendszerrel. A Szlovák Légierô korszerû légiirányítási rendszerét a LETVIS-t Szlovákián kívül Csehország is alkalmazza és Ukrajna is mostanában vezeti/ vezette be. Kassán létrehozták a Repülési Kutató Intézetet, amelynek a feladata a már meglévô berendezések korszerûsítése, továbbfejlesztése.


Szerkezeti felépítés

 • 1 vadászrepülô ezred, ezen belül 3 század
 • 1 vadászbombázó ezred, ezen belül 3 század
 • 1 szállító ezred, ezen belül 2 század
 • 1 helikopter ezred, ezen belül 3 század
 • Repülô Fôiskola

Jelenleg rendszerben tartott típusok

 • vadászrepülôgépek
  • 2 század ( 20/3 ) MiG-29 A/UB

 • támadó/felderítô repülôgépek
  • 1 század ( 17/3 ) Su-22 M4/UM3
  • 1 század ( 12/1 ) Su-25 K/UBK

 • kiképzô/gyakorló repülôgépek
  • 10/2/2 század L-39 C/V/MS
  • 12 L-29
  • 3 L-410 UVP-T
  • 1 század ( 6 ) L-39 ZA
  • 1 század ( 4 ) L-29, ( 2 ) L-39 ZA

 • szállító repülôgépek
  • 1 század ( 1 ) An-12, ( 2 ) An-24, ( 2 ) An-26, ( 1 ) Jak-40, ( 2/3/2 ) L-410 MA/UVP/FG, ( 1 ) Tu-154 B2

 • helikopterek
  • 2 század ( 8/1/9 ) Mi-24 D/DU/V
  • 1 század ( 10 ) Mi-17
  • 1 század ( 10 ) Mi-2
  • 1 század ( 2 ) Mi-2, ( 4 ) Mi-17, ( 8 ) Mi-8 T, ( 1 ) Mi-8 PPA, ( 1 ) Mi-17 Z2


A Szlovák Légierô egységei

1. Vadászrepüô Ezred - Sliac

Az ezred állományába vannak összevonva a légierô vadászgépei. A MiG-29-esek egy részét a Csehszlovák haderôbôl örökölték és további gépeket kaptak államadósság fejében Oroszországtól. Az L-39-esek futárszolgálatot és kiképzési célokat látnak el.

 • 2 század ( 9/11/3 ) MiG-29 A/B/UB
 • 1 század ( 6 ) L-39 ZA


2. Szállítórepülô Ezred - Piestany

Az ezred látja el a személy és teherszállítási feladatokat a légierôn belül. Egy Mi-8-as, vagy Mi-17-es helikopter állandó készültségben áll kutató-mentô feladatok ellátására.

 • 1 század ( 1 ) An-12, ( 2 ) An-24, ( 2 ) An-26, ( 1 ) Jak-40, ( 2/3/2 ) L-410 MA/UVP/FG, ( 1 ) Tu-154 B2
 • 1 század ( 2 ) Mi-2, ( 4 ) Mi-17, ( 8 ) Mi-8 T, ( 1 ) Mi-8 PPA, ( 1 ) Mi-17 Z-2


3. Vadászrepülô Ezred - Malacky-Kuchyna

A vadászbombázók a 3. ezred állományába lettek összevonva. A Su-22-esek a vadászbombázó feladatok mellett felderítési feladatokat is ellátnak. Az L-29-es és L-39-es repülôgépek futár és kiképzô feladatokat látnak el.

 • 1 század ( 17/3 ) Su-22 M4/UM3
 • 1 század ( 12/1 ) Su-25 K/UBK
 • 1 század ( 4 ) L-29, ( 2 ) L-39 ZA


4. Helikopter Ezred - Presov

A harci helikopterek a 4. ezred állományába kerültek. A Mi-24-esek támadó, a Mi-17-esek deszant, míg a Mi-2-esek szállító, felderítô és futár feladatokat látnak el.

 • 2 század ( 8/1/9 ) Mi-24 D/DU/V
 • 1 század ( 10 ) Mi-17
 • 1 század ( 10 ) Mi-2


Repülôfôiskola - Kassa

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó fôiskola feladata pilóták és mûszakiak képzése a Szlovák Légierô számára. Itt mûködik a légierô Fehér Albatroszok nevû mûrepülôcsapata, melyet a fôiskola oktatói alakítottak L-39-es repülôgépekkel.

 • 10/2/2 század L-39 C/V/MS
 • 12 L-29
 • 3 L-410 UVP-T


Pilótaképzés

A pilóták kiképzése a Kassai Repülôtiszti Fôiskolán történik, ahol külföldi pilóták képzését is vállalják. Lehetôség van a külföldi pilóták oktatására angol, német, francia és magyar nyelven is. A 4 éves képzés elején a növendékek Zlin-142 típusú légcsavaros gépen kapnak alapképzést, majd L-29-essel képezik át ôket sugárhajtású gépre. A legjobb hallgatókból lesznek a vadász és vadászbombázó pilóták és ôk a szállító pilótákkal együtt Kassán kapják meg a további kiképzést. A helikopter pilótákat a Presovban képezik tovább.


Típusváltás

A légierô egyelôre új repülôgépek beszerzését nem tervezi, sôt az elöregedô MiG-21-eseket leállították és a hangsúlyt továbbra is a minôségre fektetik a mennyiség helyett.

Összeállította Gál Tamás; HTML-re fordította Straub Kornél

Minden jog fenntartva! © Kelet Szárnyai 1996.