4. Helikopter Ezred - PresovA Szlovák Légierô harci feladatokat ellátó helikoptereit a Presov-i légibázison vonták össze. A bázis építását már 1941-ben elkezdték és sok már akkor is használatos létesítmény van használatban még ma is. Bár a tervek a bázis korszerûsítésére már megszülettek, anyagi okok miatt ez még várat magára. Az ezred állományába 4 század tartozik.


1. század

Az elsô század állományát 8 Mi-24 D és 1 Mi-24 DU típusú harcihelikopter alkotja. Feladatuk a földi csapatok közvetlen tûztámogatása.


2. század

A második századot 9 Mi-24 V típusú harcihelikopter alkotja, melyek feladata azonos az 1. század feladataival.


3. század

A harmadik század 10 Mi-17 típusú szállítóhelikopterrel rendelkezik. Ezek feladata az ejtôernyôs deszantok célbajuttatása. Egy-egy helikopter 24 teljes fegverzetû katona szállítására alkalmas és alkalmas fôként földi célok elleni fegyverzet alkalmazására is.


4. század

A negyedik század állományába 10 Mi-2-es helikopter tartozik. Ezek a gépek könnyû szállító, futár és felderítô feladatokat látnak el.


Jelenlegi típus

  • 8/1/9 Mi-24 D/DU/V
  • 10 Mi-17
  • 10 Mi-2

Összeállította Gál Tamás; HTML-re fordította Straub Kornél

Minden jog fenntartva! © Kelet Szárnyai 1996.